Cách chuyển đổi WebM sang GIF động mà không có hình mờ

Lynn Hu Lynn Hu
Th9 01, 2023 (Cập nhật: Th9 01, 2023)Nộp cho: Chuyển đổi ảnh

Learn the detailed 5 ways to convert WebM to animated GIFs with high quality:

  • AnyRec Video Converter: "Toolbox" > "GIF Maker" > "Video to GIF" > Add WebM Files > "Edit" > "Save".
  • Cloudconvert: "Select File" > Upload WebM > "Convert to" > Select "GIF" as Output > "Download".
  • EZGIF: "Video to GIF" > "Choose File" > "Convert to GIF".
  • Online-Convert: "Choose File" > "Start" > "Cloud Upload" or "Download".
  • Zamzar: "Choose File" > "Select GIF" > "Convert Now" > "Send" with Email or "Download".
Tải xuống miễn phí

100% Bảo mật

Tải xuống miễn phí

100% Bảo mật

WEBM to GIF

Cách chuyển đổi ảnh động WebM sang GIF dành cho những người yêu thích nội dung ngắn hơn để xem trên mạng xã hội. GIF thường được sử dụng trong mọi phần bình luận và thậm chí cả cho quảng cáo. Mặt khác, WebM là một loại định dạng nghe nhìn bao gồm dữ liệu video và âm thanh. Không phải tất cả các hệ điều hành đều có thể hỗ trợ định dạng này và thật khó chịu khi biết rằng các tệp WebM của bạn là một loại lãng phí. Điểm hay ở đây là bạn có thể chuyển đổi WebM sang GIF và hướng dẫn này có các giải pháp chuyển đổi tốt nhất.

Cách chuyển đổi WebM sang GIF trên Windows/Mac [Nhanh và mạnh mẽ]

AnyRec Video Converter là một trong những cách nhanh nhất để chuyển đổi WebM sang GIF. Nó cung cấp khả năng chuyển đổi đáng tin cậy cho mọi loại video, hỗ trợ xử lý đồng thời các tệp hàng loạt. Một điều bạn có thể mong đợi là GIF Maker tạo ảnh GIF từ video hoặc hình ảnh. Tất nhiên, nó giúp chỉnh sửa nguồn bằng bộ cắt, bộ lọc và hiệu ứng tích hợp. Hơn thế nữa, bạn có thể thấy tốc độ khung hình lên tới 24 khung hình/giây để có chuỗi GIF mượt mà hơn. Chuyển đổi chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với AnyRec Video Converter.

Gói chuyển đổi video AnyRec
AnyRec Video Converter

Chuyển đổi WebM sang GIF ngay lập tức với chất lượng tuyệt vời, như 320 pixel và 24 khung hình/giây.

Built-in video editor to change GIF’s effects, filters, texts, settings, etc.

Tỷ lệ khung hình, tốc độ khung hình, độ phân giải và hoạt ảnh vòng lặp có thể định cấu hình.

Can also make animated GIFs from photos in high quality.

Tải xuống miễn phí

100% Bảo mật

Tải xuống miễn phí

100% Bảo mật

Bước 1.Launch AnyRec Video Converter, go to the "Toolbox" tab and select "GIF Maker". Add the WebM file by clicking the "Video to GIF" button. After browsing for the file, click the "Open" button to convert WebM to GIF.

AnyRec GIF Maker

Bước 2.Edit the uploaded file from the "Edit" and "Cut" menu. From there, change the resolution, filters, and other elements. When you return to the main menu, change the aspect ratio and frame rate according to your need.

AnyRec Chỉnh sửa GIF

Bước 3.After all settings are done, choose the designation folder from the "Save To" drop-down list, then click the "Generate GIF" button to process and export the converted GIF.

AnyRec Xuất GIF

4 cách chuyển đổi miễn phí WebM sang GIF trực tuyến [Chậm & hạn chế]

Online tools are also convenient ways to convert WebM to GIF. Aside from being free, the converter has a versatile interface where users can easily upload, edit, and convert files. But you should also note that online tools always have limitations to the file size, output quality, and customizable settings. Here are 4 easy-to-use online converters with detailed steps to convert WebM to MP3.

1. Chuyển đổi đám mây

chuyển đổi đám mây is a versatile online tool renowned for its proficiency in converting WebM to GIF. Offering a user-friendly interface, it empowers users with a range of optional settings for video customization, including resolution, codec, aspect ratio, and fitting options. Despite being free, Cloudconvert ensures powerful editing capabilities. However, users should be mindful of the limited upload size for free accounts and potential compromises in exporting quality.

Giá bán: $9/month or $17 for a certain conversion credit.

Ưu điểm
Powerful settings for video editing.
Various optional configurations like resolution, codec, aspect ratio, etc.
Nhược điểm
Limited upload size that are not suitable for large files.
Exporting quality may be compromised.

Bước 1.Navigate to Cloudconvert on your browser and click the "Select File" button. Add WebM videos from local, Google Drive, Dropbox, etc.

chuyển đổi đám mây

Bước 2.From the "Convert To" option, navigate to the "Image" tab and select "GIF" as the output format. Change more settings as you like.

Tùy chọn chuyển đổi đám mây

Bước 3.Finally, click the "Convert" button to process the conversion. Once done, click the "Download" button to save the converted files to your computer.

Tải xuống CloudConvert

2. EZGIF

Đối với EZGIF, công cụ trực tuyến này có thể chuyển đổi WebM sang GIF với một số tính năng khác nhau để chỉnh sửa video và hình ảnh. Trình tạo GIF của nó cho phép bạn tạo ảnh GIF từ các tập tin video, như WebM, MP4 và các loại video khác. Nó cũng có các nhu cầu cơ bản để chỉnh sửa, chẳng hạn như xoay video, thay đổi kích thước, đảo ngược, v.v. Bất kỳ ai cũng có thể truy cập EZGIF, nhưng quá trình chuyển đổi của nó có thể chậm hơn, tùy thuộc vào kết nối internet.

Giá bán: Totally free.

Ưu điểm
Accessible to a wide range of users.
Basic editing tools such as rotate, resize, and reverse.
Nhược điểm
Conversion speed can be slower depending on internet connection.

Bước 1.Từ trang web chính, nhấp vào nút "Video to GIF" và nhấp vào nút "Chọn tệp" để tải tệp WebM lên.

Tải lên EZGIF

Bước 2.Then, you can use the features to reverse, resize, or cut the footage. You can also set the output size, frame rate, and more. Preview the final result and click the "Convert to GIF" button.

Xuất EZGIF Chỉnh sửa

3. Chuyển đổi trực tuyến

Công cụ trực tuyến này có tất cả các công cụ chuyển đổi miễn phí tốt nhất mà bạn cần. Bộ chuyển đổi WebM sang GIF của nó được trang bị giao diện trực quan với các cài đặt mạnh mẽ để nén, thay đổi kích thước, áp dụng bộ lọc màu và thực hiện các cấu hình tùy chọn khác. Vì nó hỗ trợ hơn 130 định dạng nên gần như có thể chuyển đổi tất cả các định dạng sang GIF chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Hạn chế duy nhất của Online-Convert là nó không cung cấp tùy chọn xem trước, vì vậy nó chỉ có nghĩa là chỉnh sửa video một cách mù quáng và không có cách nào để xem sơ qua kết quả cuối cùng.

Giá bán: $6.42/month for 4GB file size and unlimited conversions.

Ưu điểm
Intuitive interface with powerful settings.
Support over 130 formats, making it versatile.
Nhược điểm
No preview option, making it challenging to see the final result before conversion.

Bước 1.To convert WebM to GIF with Online-Convert, visit the website and click the "Choose File" button.

Chuyển đổi trực tuyến Chọn tệp

Bước 2.After that, click the "Start" button to convert WebM to GIF. Download the converted file or use the "Cloud Upload" option to export it to another source.

Tải xuống chuyển đổi trực tuyến

4. Zamzar

Zamzar has established itself as a trusted online tool with a rich history of millions of successful conversions. While excelling in WebM to GIF conversion, Zamzar goes beyond by offering a wide array of conversion options for videos, audio, documents, and images. Users can experience seamless and quick conversions, and the option to download the app further enhances the integration into their devices.

Giá bán: $18/month for 200MB; $30 for 400MB; $49 for 2GB.

Ưu điểm
Offer a wide range of file conversion options.
Support Quick and smooth conversions.
Nhược điểm
Have file size limitation even with the paid version.

Bước 1.Tải tệp lên bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp" hoặc chọn một nguồn khác, như Box, URL, OneDrive, v.v. Chọn GIF làm định dạng đầu ra cho bước thứ hai trên trang web.

Tải lên Zamzar

Bước 2.Vì Zamzar không cung cấp bất kỳ cài đặt tùy chọn nào để nâng cao GIF, bạn có thể nhấp trực tiếp vào nút "Chuyển đổi ngay" để bắt đầu quá trình WebM sang GIF. Công cụ này cho phép bạn nhập nhà cung cấp email để gửi tệp đã chuyển đổi đến email của mình và bạn cũng có thể tải xuống kết quả đầu ra sau khi chuyển đổi.

Tải xuống chuyển đổi Zamzar

Các câu hỏi thường gặp về WebM sang GIF

Phần kết luận

What is the best way to convert WebM to GIF? The article focused on the best converting tools, giving the ideal solution for high-quality GIFs. On the other hand, AnyRec Video Converter automatically converts video and images to any format without distorting the quality. Try the professional converter on Windows and macOS.

Tải xuống miễn phí

100% Bảo mật

Tải xuống miễn phí

100% Bảo mật

Những bài viết liên quan: