Dịch vụ nhanh chóng - Lấy mã đăng ký

Tìm kiếm

Nhập email được cấp phép hoặc số thứ tự/ID hồ sơ bạn đã được gửi để lấy mã.

Lời khuyênLời khuyên

Biểu tượngVui lòng kiểm tra xem bạn có nhập địa chỉ email chính xác mà bạn đã sử dụng để mua sản phẩm.

Biểu tượngNói chung, bạn có thể nhận được mã bản quyền trong một giờ sau khi mua. Nếu không, bạn có thể kiểm tra THƯ RÁC hộp.

Biểu tượngKhông thể nhớ Email mua hàng của bạn là gì? Bạn có thể lấy lại mã giấy phép từ phần myAccount trong 2Checkout.

Biểu tượngNếu bạn quên tất cả thông tin mua hàng của mình hoặc bạn vẫn có thắc mắc về việc lấy lại giấy phép, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua support@anyrec.io trực tiếp.