Zasady i Warunki

Poświęć kilka minut na zapoznanie się z naszym Regulaminem. Korzystanie z naszej strony internetowej i składanie na niej zamówień oznacza zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie niniejszych Warunków.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Za pośrednictwem witryny AnyRec masz dostęp do różnorodnych zasobów i treści. Obejmują one oprogramowanie, strony internetowe, dane, wiadomości, tekst, obrazy, zdjęcia i grafiki. Poniżej przedstawiono warunki umowy prawnej między Tobą a AnyRec Studio. Uzyskując dostęp do witryny lub treści udostępnianych na niej lub za jej pośrednictwem lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie poniższych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie możesz korzystać ze strony AnyRec. Możemy zmienić Warunki użytkowania i Politykę prywatności w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zmienione Warunki użytkowania i Polityka prywatności wejdą w życie po opublikowaniu.

Korzystanie z oprogramowania

Każde użycie oprogramowania podlega umowie licencyjnej oprogramowania, która jest dołączona do oprogramowania lub jest do niego dołączona. Pobierając, instalując lub korzystając z oprogramowania z tej Witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z warunkami umowy. W przypadku, gdy oprogramowanie udostępnione w witrynie lub za jej pośrednictwem nie jest objęte licencją do użytku użytkownika na podstawie Postanowień licencyjnych właściwych dla oprogramowania, użytkownik może korzystać z oprogramowania na następujących warunkach:

  1. Oprogramowanie może być używane wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych, niekomercyjnych;
  2. Oprogramowanie nie może być w żaden sposób modyfikowane ani zmieniane;
  3. Oprogramowanie nie może być redystrybuowane.

Wszelkie prawa, tytuły i odsetki, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone.

Wykorzystanie materiału

Wszystkie logo, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane na tej stronie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub strojami handlowymi (łącznie „Znaki”) AnyRec lub jej zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, używanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody AnyRec jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność i wszelkie inne obowiązujące przepisy lub przepisy prawne.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić AnyRec, jej podmioty stowarzyszone oraz ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi lub związanymi z treści użytkownika, korzystania z Witryny lub naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków.

prawa autorskie

Prawa autorskie do tej witryny (w tym między innymi tekst, grafika, logo, dźwięki i oprogramowanie) są własnością AnyRec Studio i są przez nią licencjonowane. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są chronione międzynarodowym prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przesyłane, wyświetlane, publikowane w adaptacji lub przetwarzane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób lub w jakichkolwiek mediach bez uprzedniej pisemnej zgody AnyRec Studio. Nie możesz zmieniać ani usuwać żadnych informacji o prawach autorskich ani innych informacji z kopii treści.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe („Znaki”) wyświetlane w tej Witrynie są własnością AnyRec lub innych stron trzecich. Nie wolno używać Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody AnyRec lub strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków. AnyRec i logo AnyRec są znakami towarowymi AnyRec Studio.