όροι και Προϋποθέσεις

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να ενημερωθείτε για τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας. Η χρήση του ιστότοπού μας και όλων των παραγγελιών που γίνονται σε αυτόν συνιστά τη συμφωνία σας να τηρείτε τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις και να δεσμεύεστε από αυτούς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Μέσω του ιστότοπου AnyRec, έχετε πρόσβαση σε μια ποικιλία πόρων και περιεχομένου. Αυτά περιλαμβάνουν λογισμικό, ιστοσελίδες, δεδομένα, μηνύματα, κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες και γραφικά. Τα παρακάτω είναι όροι μιας νομικής συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και το AnyRec Studio. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου που παρέχεται στον ή μέσω του ιστότοπου, συμφωνείτε να ακολουθείτε και να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο AnyRec. Μπορούμε να αναθεωρήσουμε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Οι αναθεωρημένοι Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου θα ισχύουν όταν αναρτηθούν.

Χρήση Λογισμικού

Οποιαδήποτε χρήση λογισμικού υπόκειται σε συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού που συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο λογισμικό. Με τη λήψη, εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού από αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους όρους της συμφωνίας. Σε περίπτωση που το λογισμικό που παρέχεται στον ή μέσω του ιστότοπου δεν έχει άδεια χρήσης για χρήση μέσω των Όρων Άδειας Χρήσης που αφορούν το λογισμικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό με την επιφύλαξη των εξής:

  1. το Λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπικούς, ενημερωτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς σας.
  2. το Λογισμικό δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί ή να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
  3. το Λογισμικό δεν μπορεί να αναδιανεμηθεί.

Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και οι τόκοι που δεν παραχωρούνται ρητά.

Χρήση Υλικού

Όλα τα λογότυπα, οι οθόνες εκκίνησης, οι κεφαλίδες σελίδων, οι εικόνες και τα γραφικά που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σήματα υπηρεσιών, εμπορικά σήματα ή/και εμπορικά σήματα (συλλογικά, "Σήματα") της AnyRec ή των τρίτων δικαιοπαρόχων της. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στο παρόν, η χρήση, αντιγραφή, μετάδοση, εμφάνιση, τροποποίηση ή διανομή οποιωνδήποτε Σημάτων σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της AnyRec απαγορεύεται και μπορεί να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το απόρρητο και οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες νόμους ή Κανονισμοί.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την AnyRec, τις θυγατρικές της και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους τους αβλαβείς από και έναντι όλων των αξιώσεων, ζημιών, ζημιών, υποχρεώσεων, δαπανών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν ή σχετίζονται με το περιεχόμενο χρήστη σας, η χρήση του ιστότοπου ή η παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους.

Πνευματική ιδιοκτησία

Τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, κειμένου, γραφικών, λογότυπων, ήχων και λογισμικού) ανήκουν και αδειοδοτούνται από το AnyRec Studio. Όλα τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση, προβολή, δημοσίευση προσαρμοσμένη ή αντιμετώπισή του με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της AnyRec Στούντιο. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε οποιαδήποτε σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη ειδοποίηση από αντίγραφα του περιεχομένου.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών ("Σήματα") που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της AnyRec ή άλλων τρίτων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα Σήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της AnyRec ή τρίτου μέρους που μπορεί να κατέχει τα Σήματα. Το AnyRec και το λογότυπο AnyRec είναι εμπορικά σήματα του AnyRec Studio.