Γενικά ερωτήματα

Λάβετε άμεση βοήθεια και τεχνική υποστήριξη.

Εικονίδιο αλληλογραφίαςsupport@anyrec.io

Θέματα παραγγελιών

Γρήγορη επικοινωνία για προβλήματα αγοράς, άδειας ή επιστροφής χρημάτων.

Εικονίδιο αλληλογραφίαςorder@anyrec.io

Έρευνα μάρκετινγκ

Εργαστείτε με το AnyRec. Οτιδήποτε σχετίζεται με έρευνα μάρκετινγκ ή συνεργασίας είναι ευπρόσδεκτο.

Εικονίδιο αλληλογραφίαςmarketing@anyrec.io