ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (EULA)

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕΣΑ, ΜΕΣΑ, ΕΝΤΥΠΗΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΤΕ, ΠΡΩΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ, Ή ΑΛΛΙΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΕ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΕΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ANYREC, ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΑΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

Ενότητα 1: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το Προϊόν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εντός και προς το Προϊόν ανήκουν στην AnyRec και στις θυγατρικές της. Περαιτέρω, όλα τα δικαιώματα, τίτλοι και συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για και στο περιεχόμενο στο οποίο μπορεί να προσπελαστεί μέσω της χρήσης του Προϊόντος είναι ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου περιεχομένου και μπορεί να προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συνθηκών. Η παρούσα Συμφωνία δεν σας παραχωρεί δικαιώματα χρήσης τέτοιου περιεχομένου. Όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά διατηρούνται από την AnyRec. Το Προϊόν παρέχεται μόνο σε εσάς, δεν πωλείται. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η μετάδοση, η τροποποίηση, η δημιουργία παράγωγων έργων από, η δημόσια προβολή ή η δημόσια εκτέλεση του Προϊόντος. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αποθήκευση του Προϊόντος εκτός από όσα επιτρέπεται ρητά στην Ενότητα 2 παρακάτω, εκτός εάν λάβετε προηγούμενη γραπτή άδεια από την AnyRec.

Ενότητα 2: Χορήγηση άδειας χρήσης και απαγορευμένες χρήσεις

Η ANYREC σας παραχωρεί, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη επιτρεπτή άδεια χρήσης του αριθμού των αντιγράφων του Προϊόντος που έχετε πληρώσει στον αντίστοιχο αριθμό υπολογιστών, εκτελώντας ένα αντίγραφο με έγκυρη άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήματος για το οποίο σχεδιάστηκε το προϊόν, για προσωπική σας χρήση ή για εσωτερική επαγγελματική χρήση της εταιρείας σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μόνο αντίγραφο του Προϊόντος για αρχειακούς σκοπούς και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αντίγραφο μόνο όταν το πρωτότυπο αντίγραφο δεν χρησιμοποιείται. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε αντίγραφο του Προϊόντος. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Προϊόν σε δίκτυο υπολογιστών ή να επιτρέψετε την ταυτόχρονη χρήση του Προϊόντος από περισσότερα από ένα άτομα. Δεν μπορείτε να νοικιάσετε, να μισθώσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο το Προϊόν. Εκτός εάν επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δεν μπορείτε να αναθεωρήσετε, να απομεταγλωττίσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το Προϊόν ή να επιχειρήσετε να το κάνετε. Οποιοσδήποτε συμπληρωματικός κωδικός που μπορεί να σας παρέχει η AnyRec σε σχέση με οποιεσδήποτε υπηρεσίες υποστήριξης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών θα θεωρείται μέρος του Προϊόντος και θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τη χρήση του Προϊόντος.

Ενότητα 3: Δοκιμαστική έκδοση

Εάν έχετε λάβει, κατεβάσετε ή/και εγκαταστήσετε μια δοκιμαστική έκδοση του Προϊόντος και σας χορηγείται άδεια αξιολόγησης για το Προϊόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Προϊόν μόνο για σκοπούς αξιολόγησης και μόνο κατά τη διάρκεια της ενιαίας ισχύουσας περιόδου αξιολόγησης, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, από την ημερομηνία της αρχικής εγκατάστασης. Οποιαδήποτε χρήση του Προϊόντος για άλλους σκοπούς ή πέραν της ισχύουσας περιόδου αξιολόγησης απαγορεύεται αυστηρά.

Ενότητα 4: Εγκατάσταση

Μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του προϊόντος με άδεια χρήσης σε μία μόνο συσκευή. Πρέπει να είστε ο κύριος χρήστης της συσκευής στην οποία είναι εγκατεστημένο το προϊόν με άδεια χρήσης. Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις του Αδειοδοτημένου Προϊόντος. Απαγορεύεται η εγκατάσταση του προϊόντος με άδεια χρήσης σε δύο ή περισσότερες συσκευές. Μπορείτε να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε πολλές άδειες χρήσης εάν θέλετε να εγκαταστήσετε λογισμικό σε δύο ή περισσότερες συσκευές. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος με άδεια χρήσης.

Ενότητα 5: Πρόγραμμα βελτίωσης λογισμικού

Η AnyRec δεσμεύεται να συμβάλλει στην προστασία του απορρήτου σας ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία. Αυτή η δήλωση εξηγεί τη διαδικασία συλλογής ανώνυμων δεδομένων και τις πρακτικές χρήσης για το Πρόγραμμα Βελτίωσης Λογισμικού της AnyRec.

Προκειμένου να παρέχει και να βελτιώσει το Προϊόν, τις δυνατότητές του και την εμπειρία του χρήστη, η AnyRec θα συλλέγει, θα διατηρεί, θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι διάφορες μονάδες και οι λειτουργίες του προϊόντος AnyRec. Πληροφορίες συλλέγονται επίσης ανώνυμα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης σχετικά με τη χρήση του προϊόντος.

Η AnyRec θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες μόνο για να παρέχει στους τελικούς χρήστες την καλύτερη δυνατή εμπειρία λογισμικού. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα αποκαλυφθούν, κοινοποιηθούν, πωληθούν, διαπραγματευτούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ. Για χρήστες που δεν επιθυμούν να ενεργοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το μενού σύνθετων επιλογών κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Ενότητα 6: Ενεργοποίηση

Το Προϊόν με άδεια χρήσης περιέχει τεχνολογικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τη μη αδειοδοτημένη ή παράνομη χρήση του. Το Προϊόν με Άδεια Χρήσης μπορεί να περιέχει τεχνολογία επιβολής που περιορίζει τη δυνατότητα του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης να εγκαταστήσει και να απεγκαταστήσει το Προϊόν με Άδεια Χρήσης σε ένα μηχάνημα σε όχι περισσότερες από πεπερασμένες φορές, για έναν πεπερασμένο αριθμό συσκευών και για μια καθορισμένη χρονική περίοδο που ορίζεται από την αγορασμένη Άδεια Χρήσης. Το προϊόν με άδεια χρήσης ενδέχεται να απαιτεί ενεργοποίηση κατά την εγκατάσταση και στην Τεκμηρίωση. Εάν δεν ακολουθηθεί κάποια από αυτές τις ισχύουσες διαδικασίες ενεργοποίησης, το Προϊόν με άδεια χρήσης μπορεί να λειτουργήσει μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν απαιτείται ενεργοποίηση, αλλά ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν ολοκληρώσει την ενεργοποίηση εντός της πεπερασμένης χρονικής περιόδου που ορίζεται στην Τεκμηρίωση ή εξηγείται κατά την εγκατάσταση, το Προϊόν με άδεια χρήσης θα πάψει να λειτουργεί έως ότου ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, οπότε θα αποκατασταθεί η λειτουργικότητα. Εάν ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τη διαδικασία ενεργοποίησης, ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών της AnyRec για υποστήριξη.

Ενότητα 7: Μεταβίβαση άδειας

Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν μπορεί να νοικιάσει, να μισθώσει, να δανείσει, να πωλήσει, να εκχωρήσει, να παραχωρήσει υποάδεια, να αναδιανείμει ή να μεταβιβάσει το Προϊόν με άδεια χρήσης ή την Άδεια χρήσης που χορηγείται από την παρούσα EULA χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της AnyRec.

Ενότητα 8: Περιορισμένη εγγύηση

Η AnyRec εγγυάται και σας δηλώνει ότι το Προϊόν θα συμμορφώνεται ουσιαστικά και θα λειτουργεί σύμφωνα με την τεκμηρίωσή του για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των όρων της παρούσας Συμφωνίας και ολοκλήρωσης της λήψης του Προϊόντος («Περίοδος Εγγύησης ”). Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο εάν η μη συμμόρφωση αναφέρεται στην AnyRec κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και εάν η AnyRec είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τη σημαντική μη συμμόρφωση. Είναι άκυρη εάν η μη συμμόρφωση του Προϊόντος είναι αποτέλεσμα ατυχήματος, κατάχρησης, κακής εφαρμογής ή ακατάλληλης χρήσης του Προϊόντος. Το αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης για την παραβίαση αυτής της εγγύησης θα είναι, κατά την επιλογή της AnyRec, είτε (i) η επισκευή ή η αντικατάσταση του Προϊόντος. ή (ii) επιστροφή χρημάτων της τιμής, εάν υπάρχει, που πληρώσατε για την άδεια χρήσης του Προϊόντος.

Ενότητα 9: Αποποίηση Εγγύησης

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΔΕΙΑ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΑΒΗ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Οποιουδήποτε ΕΙΔΟΥΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ, ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, η ANYREC ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, η ANYREC ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Η ANYREC ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕΒΑΣΜΕΝΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΟΥΡΜΟΥ, ΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ, ΛΟΓΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΕΤΟΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Η ANYREC ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΠΑΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ.

Ενότητα 10: Αποποίηση ευθύνης για επακόλουθες ζημίες

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΠΟΥΣΑ Ή ΣΥΜΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΥΣΕΣ Ή ΣΥΜΠΙΤΩΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Ενότητα 11: Περιορισμός ευθύνης

ANYREC δεν έχει καμία ευθύνη ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ προϊόν ή τμήμα αυτών, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε σφάλματα ή παραλείψεις σ 'αυτό, δυσφήμηση, παραβιάσεις των δικαιωμάτων της δημοσιότητας, ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, δικαιώματα εμπορικών σημάτων, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΗΘΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ANYREC ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ, ΔΥΝΗΤΙΚΗ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ). Η ANYREC ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΔΕΙΑΚΗ. ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, η ANYREC ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ.

Ενότητα 12: Έλεγχος εξαγωγών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τις εξαγωγές προϊόντων και πληροφοριών. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους περιορισμούς και να μην εξάγετε ή επανεξάγετε το Προϊόν σε χώρες ή πρόσωπα που απαγορεύονται βάσει της νομοθεσίας για τον έλεγχο των εξαγωγών. Με τη λήψη του Προϊόντος, συμφωνείτε ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα όπου απαγορεύεται αυτή η εξαγωγή ή ότι είστε πρόσωπο ή οντότητα στην οποία απαγορεύεται αυτή η εξαγωγή. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της τοπικής δικαιοδοσίας σας σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή ή επανεξαγωγή του Προϊόντος.

Ενότητα 13: Φόροι

Θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των φόρων πωλήσεων, χρήσης και παρόμοιων φόρων που σχετίζονται με την άδεια χρήσης του Προϊόντος.

Ενότητα 14: Τερματισμός

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων, η AnyRec μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία εάν δεν συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Προϊόντος που έχετε στην κατοχή σας.

Ενότητα 15: Διάφορα

Η ANYREC ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ. ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΕΑΝ ΔΙΑΦΩΝΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΕ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Οι έφηβοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από την AnyRec για να περιηγηθούν στο περιεχόμενο οποιωνδήποτε παράνομων, άσεμνων, πορνογραφικών και άλλων παραβιάσεων της δημόσιας τάξης και ηθών.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η τελική ερμηνεία επαφίεται στη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την EULA ή εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με την AnyRec για οποιονδήποτε λόγο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: support@anyrec.io