Všeobecné obchodní podmínky

Věnujte prosím několik minut seznámení se s našimi smluvními podmínkami. Používání našich webových stránek a všech objednávek na nich zadaných představuje váš souhlas s tím, že se budete řídit následujícími podmínkami a budete jimi vázáni.

Vyhrazujeme si právo aktualizovat nebo upravit tyto Podmínky kdykoli bez předchozího upozornění.

Prostřednictvím webové stránky AnyRec máte přístup k různým zdrojům a obsahu. Patří sem software, webové stránky, data, zprávy, text, obrázky, fotografie a grafika. Níže jsou uvedeny podmínky právní smlouvy mezi vámi a AnyRec Studio. Přístupem nebo používáním stránky nebo obsahu poskytovaného na této stránce nebo jejím prostřednictvím souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky a budete jimi vázáni. Pokud s těmito Podmínkami použití nesouhlasíte, nesmíte používat web AnyRec. Podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez upozornění upravit. Revidované podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost po zveřejnění.

Použití softwaru

Jakékoli použití softwaru podléhá softwarové licenční smlouvě, která doprovází nebo je součástí softwaru. Stažením, instalací nebo používáním softwaru z tohoto webu dáváte najevo, že jste si přečetli podmínky smlouvy a souhlasíte s nimi. V případě, že software poskytovaný na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím není licencován pro vaše použití prostřednictvím Licenčních podmínek specifických pro daný software, můžete software používat za následujících podmínek:

  1. Software smí být používán výhradně pro vaše osobní, informační, nekomerční účely;
  2. Software nesmí být žádným způsobem upravován nebo pozměňován;
  3. Software nesmí být dále distribuován.

Všechna práva, nároky a zájmy, které nejsou výslovně uděleny, jsou vyhrazeny.

Použití materiálu

Všechna loga, úvodní obrazovky, záhlaví stránek, obrázky a grafika zobrazené na tomto webu jsou servisními značkami, ochrannými známkami a/nebo obchodním oblečením (souhrnně „známky“) společnosti AnyRec nebo jejích poskytovatelů licencí třetích stran. Kromě toho, co je zde výslovně povoleno, je používání, kopírování, přenášení, zobrazování, úprava nebo distribuce jakýchkoli značek v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez výslovného písemného povolení AnyRec zakázáno a může porušovat autorská práva, ochranné známky, soukromí a jakékoli další platné zákony nebo předpisy.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodnit a chránit společnost AnyRec, její přidružené společnosti a jejich úředníky, ředitele, zástupce a zaměstnance před a proti jakýmkoli nárokům, ztrátám, škodám, závazkům, nákladům a výdajům, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývajících nebo souvisejících s váš uživatelský obsah, používání webu nebo porušení kterékoli z těchto podmínek.

autorská práva

Autorská práva na tomto webu (včetně, bez omezení, textu, grafiky, log, zvuků a softwaru) vlastní a licencuje AnyRec Studio. Všechny materiály obsažené na této stránce jsou chráněny mezinárodním autorským zákonem a nesmí být kopírovány, reprodukovány, distribuovány, přenášeny, zobrazovány, zveřejňovány, upravovány nebo se s nimi v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky nebo v jakýchkoli médiích bez předchozího písemného povolení AnyRec nesmí zacházet. Studio. Z kopií obsahu nesmíte měnit ani odstraňovat žádná autorská práva ani jiná upozornění.

ochranné známky

Ochranné známky, loga a servisní značky („Značky“) zobrazené na tomto webu jsou majetkem společnosti AnyRec nebo jiných třetích stran. Značky nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu AnyRec nebo takové třetí strany, která může známky vlastnit. AnyRec a logo AnyRec jsou ochranné známky společnosti AnyRec Studio.