Zásady ochrany osobních údajů

AnyRec Studio a jeho přidružené společnosti (AnyRec) se zavazují velmi vážně respektovat a chránit soukromí osobních údajů a přísně dodržovat zákony na ochranu údajů. Osobní údaje jsou na této webové stránce shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném z technických důvodů. Shromážděné údaje nebudou v žádném případě prodány nebo z jakéhokoli jiného důvodu poskytnuty třetím stranám. Následující prohlášení vám poskytuje přehled o tom, jak tuto ochranu zajišťujeme a jaké údaje jsou shromažďovány za jakým účelem.

webová stránka

Většinu oblastí webové stránky AnyRec můžete navštívit bez zveřejnění jakýchkoli osobních údajů.

AnyRec zaznamenává pouze název domény, IP adresu a typ prohlížeče návštěvníků našich webových stránek prostřednictvím našich protokolových souborů webového serveru a analytických nástrojů v nepravidelných intervalech. Tyto informace používáme k přihlášení globálního přístupu na naše webové stránky.

U určitých funkcí vás požádáme, abyste poskytli AnyRec určité informace, aby fungoval správně. Kdykoli se můžete rozhodnout, zda chcete pokračovat s pokynem, který vás vyzve k poskytnutí informací. V některých případech nebudete moci dokončit konkrétní krok v procesu, pokud nechcete poskytnout požadované informace. Osobní údaje budeme žádat například v následujících případech:

Soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači nebo ve vašem prohlížeči. Soubory cookie se načítají do vašeho prohlížeče při prvním použití produktu nebo služby.

Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Soubory cookie můžeme používat k identifikaci prohlížeče, který používáte, aby se naše webové stránky zobrazovaly správně. Soubory cookie také používáme na různých místech našeho webu, abychom zdokumentovali vaši návštěvu webu AnyRec a umožnili efektivnější design webu. Pokud nechcete, aby AnyRec nebo někdo jiný používal soubory cookie, můžete instalaci souborů cookie zakázat prostřednictvím nastavení prohlížeče. I když máte také možnost kdykoli smazat soubory cookie z pevného disku vašeho počítače, pokud se tak rozhodnete, možná nebudete moci používat některé funkce našich webových stránek, produktů a služeb.

Nástroje analýzy třetích stran

Google Analytics

K lepšímu pochopení vaší interakce s našimi webovými stránkami a používání našich produktů/služeb používáme následující analytické nástroje třetích stran. Naším konečným cílem je vytvořit pro vás uživatelsky přívětivější prostředí:

Používáme Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookie, aby bylo možné analyzovat vaše používání našich webových stránek. Informace o vašem používání našich webových stránek, které cookie generuje, se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Než k tomu však dojde, Google zkrátí a anonymizuje vaši IP adresu (proces anonymizace IP společnosti Google), pokud se nachází v členském státě Evropské unie nebo v jiných smluvních členských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá IP adresa je přenesena na server Google v USA a tam uložena pouze ve výjimečných případech.

Tato anonymizace zajišťuje, že vaši IP adresu nelze zpětně vysledovat. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu za účelem sestavení zpráv o aktivitách na webu pro AnyRec a poskytování dalších služeb spojených s používáním webu a internetu. Google může tyto informace převést na třetí strany, je-li to vhodné, je-li to zákonné zmocnění nebo pokud společnost Google uzavře smlouvu se třetími stranami o zpracování takových údajů. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty Google. Používáním našich webových stránek výslovně souhlasíte se shromažďováním a ukládáním vašich údajů společností Google způsobem a pro účely popsané výše.

Máte také možnost zabránit společnosti Google v získávání a zpracovávání údajů generovaných soubory cookie a údajů souvisejících s vaším používáním našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) stažením a instalací pluginu prohlížeče poskytovaného společností Google.

Více informací o Google Analytics naleznete zde.

eCommerce

AnyRec používá zabezpečený server hostovaný společností RegNow a dalšími zpracovateli kreditních karet třetích stran, který šifruje veškeré osobní údaje zákazníka včetně jména, adresy, čísla kreditní karty, data vypršení platnosti kreditní karty atd., než nám je zašle. Šifrování funguje tak, aby se zabránilo jakémukoli škodlivému použití vašich osobních údajů.

Můžete nám pomoci také tím, že přijmete opatření k ochraně vašich osobních údajů, když jste na internetu. Často měňte hesla pomocí kombinace písmen a číslic a ujistěte se, že používáte zabezpečený webový prohlížeč, jako je Safari.

Pádlo

Paddle má rychlý proces onboardingu, který pomáhá B2B a B2C SaaS zvýšit globální konverze, snížit ztrátu dat, zůstat v souladu a rozšířit se. Je to moderní obchodník se záznamem pro SaaS, který přináší špičkové pokladny, správu předplatného. AnyRec používá Paddle, aby vám usnadnil nákup produktů vysokou rychlostí.

Sdílej to

SHAREit Pay poskytuje online platební bránu pro podniky. Nabízí řešení pro elektronické peněženky, internetové bankovnictví, platby UPI, platby kreditními a debetními kartami a další. Poskytuje řešení pro průmyslová odvětví včetně médií a zábavy, IT a softwarových služeb, finančních služeb a elektronického obchodování.

2Pokladna

Agilní platforma eCommerce pro online prodej softwaru, které důvěřují společnosti zabývající se softwarem a Software-as-a-Service pro prodej produktů prostřednictvím jakéhokoli kanálu a jakéhokoli modelu. AnyRec používá 2Checkout k poskytování dobře definovaného, bezproblémového objednávání a podpory.

Svá data můžete kdykoli nechat vymazat. Vaše údaje používáme pouze k vyřízení Vaší objednávky, tj. shromažďujeme a zpracováváme pouze informace implicitně nezbytné pro případné nároky na vrácení peněz.

Instalace a aktivace softwaru

Aktivace, prodloužení zkušební verze a odemknutí bezplatného softwaru se provádí pomocí aktivační rutiny při spuštění programu. Tento proces vyžaduje zakoupenou e-mailovou adresu a licenční klíč.

Aktivace plné verze softwaru vyžaduje aktivní připojení k internetu. Během procesu je navázáno spojení s licenčním serverem a provedena kontrola platnosti. Neplatné licence / licenční klíče nebo klíče, které byly použity vícekrát, budou mít za následek zobrazení licenční chyby v programu, která zmizí, jakmile bude program úspěšně aktivován. Platnost licence produktu bude v pravidelných intervalech automaticky kontrolována online.

Při aktivaci programu pomocí licenčního klíče se přenášejí následující informace:

jiný