Cách 1:

Sao chép URL sau. Gửi liên kết từ điện thoại của bạn đến máy tính. Sau đó, bạn có thể tải xuống và cài đặt AnyRec Video Converter để chuyển đổi thêm.

https://www.anyrec.io/video-converter/ Sao chép URLđã sao chép!

Cách 2:

Kiểu https://www.anyrec.io/video-converter/ vào bất kỳ trình duyệt nào trên máy tính của bạn. Nhấn vào Vào trên bàn phím của bạn. Ở đây bạn có thể nhấp vào Tải xuống miễn phí để bắt đầu dùng thử miễn phí của bạn. Hoặc bạn có thể mua để nâng cấp lên phiên bản đầy đủ.

Tải xuống miễn phí