Cách 1:

Sao chép URL sau. Gửi liên kết từ điện thoại của bạn đến máy tính. Sau đó, bạn có thể tải xuống và cài đặt AnyRec Screen Recorder để ghi thêm.

https://www.anyrec.io/screen-recorder Sao chép URLđã sao chép!

Cách 2:

Nhập liên kết trên vào bất kỳ trình duyệt nào trên máy tính của bạn. Tìm và nhấp vào nút Tải xuống để tải xuống và cài đặt chương trình.

Tải xuống miễn phí