ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดในการให้บริการของเรา การใช้เว็บไซต์ของเราและคำสั่งซื้อทั้งหมดที่วางไว้ถือเป็นข้อตกลงของคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้และผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผ่านเว็บไซต์ AnyRec คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเนื้อหาที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ หน้าเว็บ ข้อมูล ข้อความ ข้อความ รูปภาพ ภาพถ่ายและกราฟิก ต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ AnyRec Studio โดยการเข้าถึงหรือใช้ไซต์หรือเนื้อหาที่ให้ไว้บนหรือผ่านไซต์ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์ AnyRec ได้ เราอาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์

การใช้ซอฟต์แวร์

การใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ อยู่ภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ โดยการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงแล้ว ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ที่ให้ไว้บนหรือผ่านไซต์ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานผ่านข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานเฉพาะของซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

  1. ซอฟต์แวร์อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ข้อมูล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
  2. ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ไม่ว่าด้วยวิธีใด
  3. ซอฟต์แวร์ไม่สามารถแจกจ่ายซ้ำได้

สงวนลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และดอกเบี้ยที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้ง

การใช้วัสดุ

โลโก้ หน้าจอสแปลช ส่วนหัวของหน้า รูปภาพและกราฟิกทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือลักษณะทางการค้า (รวมเรียกว่า “เครื่องหมาย”) ของ AnyRec หรือผู้อนุญาตบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้ การใช้ คัดลอก ส่งต่อ แสดง แก้ไข หรือแจกจ่ายเครื่องหมายใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก AnyRec เป็นสิ่งต้องห้ามและอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัวและกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้หรือ กฎระเบียบ

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง AnyRec บริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทนและพนักงานของพวกเขาจากและต่อการเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าทนายความที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ การใช้งานไซต์ หรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ กราฟิก โลโก้ เสียง และซอฟต์แวร์) เป็นเจ้าของและได้รับอนุญาตจาก AnyRec Studio เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ และห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งผ่าน แสดง เผยแพร่ดัดแปลง หรือจัดการในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ หรือในสื่อใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก AnyRec สตูดิโอ. คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบลิขสิทธิ์หรือประกาศอื่น ๆ ออกจากสำเนาของเนื้อหา

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ (“เครื่องหมาย”) ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ AnyRec หรือบุคคลที่สามอื่นๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก AnyRec หรือบุคคลที่สามที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมาย AnyRec และโลโก้ AnyRec เป็นเครื่องหมายการค้าของ AnyRec Studio