บริการด่วน – รับรหัสลงทะเบียน

ค้นหา

ใส่ อีเมลที่ได้รับอนุญาต หรือ เลขที่ใบสั่งซื้อ/รหัสโปรไฟล์ คุณถูกส่งไปดึงรหัส

เคล็ดลับเคล็ดลับ

ไอคอนโปรดตรวจสอบว่าคุณป้อน ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง ที่คุณเคยซื้อสินค้า

ไอคอนโดยทั่วไป คุณสามารถรับรหัสใบอนุญาตได้ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากซื้อ ถ้าไม่คุณสามารถตรวจสอบ .ของคุณ สแปม กล่อง.

ไอคอนจำไม่ได้ว่าอีเมลซื้อของคุณคืออะไร? คุณสามารถรับรหัสใบอนุญาตคืนได้จากส่วน myAccount ใน 2Checkout

ไอคอนหากคุณลืมข้อมูลการซื้อทั้งหมด หรือคุณยังมีคำถามเกี่ยวกับการดึงใบอนุญาต คุณสามารถติดต่อเราได้ทาง support@anyrec.io โดยตรง.