Allmänna Villkor

Vänligen ägna några minuter åt att lära känna våra användarvillkor. Användningen av vår webbplats och alla beställningar som görs på den utgör ditt samtycke till att följa följande villkor och att vara bunden av dem.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller modifiera dessa villkor när som helst utan föregående meddelande.

Genom AnyRec-webbplatsen har du tillgång till en mängd olika resurser och innehåll. Dessa inkluderar programvara, webbsidor, data, meddelanden, text, bilder, fotografier och grafik. Följande är villkor i ett juridiskt avtal mellan dig och AnyRec Studio. Genom att gå in på eller använda webbplatsen eller innehållet som tillhandahålls på eller via webbplatsen samtycker du till att följa och vara bunden av följande villkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor får du inte använda AnyRec-webbplatsen. Vi kan revidera användarvillkoren och integritetspolicyn när som helst utan att meddela dig. De reviderade användarvillkoren och sekretesspolicyn kommer att träda i kraft när de publiceras.

Användning av programvara

All användning av programvara är föremål för ett programvarulicensavtal som medföljer eller ingår i programvaran. Genom att ladda ner, installera eller använda programvara från denna webbplats, anger du att du har läst och samtyckt till villkoren i avtalet. I händelse av att programvara som tillhandahålls på eller via webbplatsen inte är licensierad för din användning genom licensvillkor som är specifika för programvaran, får du använda programvaran enligt följande:

  1. Programvaran får användas enbart för dina personliga, informativa, icke-kommersiella ändamål;
  2. Programvaran får inte modifieras eller ändras på något sätt;
  3. Programvaran får inte vidaredistribueras.

Alla rättigheter, titel och intressen som inte uttryckligen beviljas är förbehållna.

Användning av material

Alla logotyper, startskärmar, sidrubriker, bilder och grafik som visas på den här webbplatsen är servicemärken, varumärken och/eller klädsel (kollektivt, "märken") som tillhör AnyRec eller dess tredje parts licensgivare. Förutom vad som uttryckligen tillåts häri, är användning, kopiering, sändning, visning, modifiering eller distribution av märken i någon form eller på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från AnyRec förbjudet och kan bryta mot upphovsrätten, varumärket, integriteten och andra tillämpliga lagar eller föreskrifter.

Ersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla AnyRec, dess dotterbolag och deras tjänstemän, direktörer, agenter och anställda oskadliga från och mot alla anspråk, förluster, skador, skulder, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvoden, som härrör från eller relaterade till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller brott mot något av dessa villkor.

upphovsrätt

Upphovsrätt på denna webbplats (inklusive utan begränsning, text, grafik, logotyper, ljud och programvara) ägs och licensieras av AnyRec Studio. Allt material som finns på denna webbplats är skyddat av internationell upphovsrättslagstiftning och får inte kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, visas, publiceras anpassas eller hanteras i någon form eller på något sätt eller i någon media utan föregående skriftligt tillstånd från AnyRec Studio. Du får inte ändra eller ta bort någon upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av innehållet.

Varumärken

Varumärkena, logotyperna och servicemärkena (“Märken”) som visas på denna webbplats tillhör AnyRec eller andra tredje parter. Du har inte tillåtelse att använda märkena utan föregående skriftligt medgivande från AnyRec eller sådan tredje part som kan äga märkena. AnyRec och AnyRec-logotypen är varumärken som tillhör AnyRec Studio.