LICENCNI UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA (EULA)

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR PRIJE NASTAVKA S PREUZIMANJEM I INSTALACIJOM SOFTVERSKOG PROGRAMA KOJI JE UGOVOREN GORE I BILO KAKVE POVEZANE SOFTVERSKE KOMPONENTE, MEDIJE, TISKANI MATERIJALI ILI DRUGE ELEKTRONIČKE VEZE. DA BISTE DOVRŠILI NARUDŽBU ZA PROIZVOD KOJI STE ZATRAŽILI, PRVO MORATE PRIHVATITI ODREDBE I UVJETE OVOG UGOVORA. ČINITE SE TAKIM ILI INSTALACIJOM, KOPIRANJEM ILI KORIŠTENJEM PROIZVODA ILI NA DRUGIM NAČIN SLAŽETE SE OBAVEZATI UVJETIMA OVOG UGOVORA. OVAJ UGOVOR PREDSTAVLJA CIJELI UGOVOR KOJI SE ODNOSI NA PROIZVOD IZMEĐU VAS I ANYREC-a, I ZAMJENA BILO KOJI PRETHODNI PRIJEDLOG, SPORAZUM, ZASTUPANJE ILI RAZUMIJEVANJE IZMEĐU STRANAKA. OVAJ UGOVOR SADRŽI ODREDBU O ARBITRAŽI.

Odjeljak 1: Prava intelektualnog vlasništva

Proizvod je zaštićen autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu, a sva prava intelektualnog vlasništva ui na Proizvod pripadaju AnyRec-u i njegovim podružnicama. Nadalje, sva prava, naslov i interesi, uključujući sva prava intelektualnog vlasništva, na sadržaju i na sadržaj kojem se može pristupiti korištenjem Proizvoda vlasništvo su odgovarajućeg vlasnika sadržaja i mogu biti zaštićeni primjenjivim zakonima o autorskim pravima ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu i ugovori. Ovaj vam Ugovor ne daje nikakva prava na korištenje takvog sadržaja. Sva prava koja vam nisu izričito dodijeljena pridržana su AnyRec. Proizvod je licenciran samo vama, ne prodaje se. Ne smijete reproducirati, objavljivati, prenositi, modificirati, stvarati izvedena djela iz, javno prikazivati ili javno izvoditi Proizvod. Zabranjeno je kopiranje ili pohranjivanje Proizvoda osim izričito dopuštenog u odjeljku 2 u nastavku osim ako ne dobijete prethodno pismeno dopuštenje od AnyReca.

Odjeljak 2: Davanje licence i zabranjena uporaba

ANYREC vam ovime daje, u skladu s odredbama i uvjetima ovog Ugovora, ograničenu, neisključivu, neprenosivu i nepodlicenciranu licencu za korištenje broja primjeraka Proizvoda koje ste platili na odgovarajućem broju računala, pokretanje valjane licencirane kopije operacijskog sustava za koji je proizvod dizajniran, za vašu osobnu upotrebu ili za internu poslovnu upotrebu vaše tvrtke. Možete napraviti jednu kopiju Proizvoda za arhivske svrhe i možete koristiti takvu kopiju samo kada izvorna kopija nije u upotrebi. Ne smijete uklanjati ili mijenjati bilo kakve obavijesti o autorskim pravima na bilo kojoj kopiji Proizvoda. Ne smijete koristiti Proizvod na računalnoj mreži ili dopustiti istovremenu upotrebu Proizvoda od strane više od jedne osobe. Proizvod ne smijete iznajmiti, iznajmiti ili na drugi način prenijeti. Osim ako je to zakonom dopušteno, ne smijete obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastaviti Proizvod niti pokušati to učiniti. Svaki dodatni kod koji vam AnyRec može pružiti u vezi s bilo kojim uslugama podrške dogovorenim između strana smatrat će se dijelom Proizvoda i podliježe uvjetima i odredbama ovog Ugovora. Morate se pridržavati svih primjenjivih zakona u vezi s korištenjem Proizvoda.

Odjeljak 3: Probna verzija

Ako ste primili, preuzeli i/ili instalirali probnu verziju Proizvoda i ovime vam je dodijeljena licenca za evaluaciju za Proizvod, možete koristiti Proizvod samo u svrhu procjene i samo tijekom jednog primjenjivog probnog razdoblja, osim ako nije drugačije naznačeno, od datum prve instalacije. Strogo je zabranjena svaka uporaba proizvoda u druge svrhe ili izvan primjenjivog razdoblja ocjenjivanja.

Odjeljak 4: Instalacija

Možete instalirati jednu kopiju Licencnog proizvoda na jedan uređaj. Morate biti primarni korisnik uređaja na kojem je instaliran Licencirani proizvod. Ovaj se Ugovor primjenjuje na sve instalacije Licencnog proizvoda. Instalacija Licencnog proizvoda na dva ili više uređaja je zabranjena. Možete kupiti i instalirati više licenci ako želite instalirati softver na dva ili više uređaja. Vi ćete biti isključivo odgovorni za sve troškove nastale instalacijom i korištenjem Licencnog proizvoda.

Odjeljak 5: Program za poboljšanje softvera

AnyRec se obvezuje pomoći u zaštiti vaše privatnosti u svakom trenutku osim ako je drugačije navedeno u ovom Ugovoru. Ova izjava objašnjava postupak prikupljanja anonimnih podataka i prakse korištenja za Program za poboljšanje softvera AnyRec.

Kako bi pružio i poboljšao Proizvod, njegove značajke i korisničko iskustvo, AnyRec će automatski prikupljati, održavati, obraditi i koristiti informacije o načinu na koji se koriste različiti moduli i funkcionalnosti AnyRec proizvoda. Podaci se također prikupljaju anonimno u svrhu statističke analize o korištenju proizvoda.

AnyRec će takve informacije koristiti samo u svrhu pružanja najboljeg mogućeg softverskog iskustva krajnjim korisnicima. Prikupljeni podaci neće se otkrivati, dijeliti, prodavati, trgovati ili iznajmljivati trećim stranama u marketinške svrhe. Za korisnike koji ne žele omogućiti ovu uslugu, možete se isključiti u izborniku naprednih opcija tijekom procesa instalacije.

Odjeljak 6: Aktivacija

Licencirani proizvod sadrži tehnološke mjere koje su osmišljene kako bi se spriječila njegova nelicencirana ili nezakonita uporaba. Licencirani proizvod može sadržavati tehnologiju provedbe koja ograničava mogućnost nositelja licence da instalira i deinstalira Licencirani proizvod na stroju na najviše konačan broj puta, za konačan broj uređaja i za definirano vremensko razdoblje određeno kupljenom licencom. Licencirani proizvod može zahtijevati aktivaciju tijekom instalacije i u Dokumentaciji. Ako se bilo koji od takvih primjenjivih postupaka aktivacije ne slijedi, Licencirani proizvod može raditi samo ograničeno vremensko razdoblje. Ako je aktivacija potrebna, ali korisnik licence ne dovrši aktivaciju unutar ograničenog vremenskog razdoblja navedenog u Dokumentaciji ili objašnjenog tijekom instalacije, Licencirani proizvod će prestati funkcionirati dok se aktivacija ne dovrši, do kada će se funkcionalnost vratiti. Ako imatelj licence ima bilo kakvih problema s postupkom aktivacije, imatelj licence može kontaktirati AnyRec korisničku podršku radi podrške.

Odjeljak 7: Prijenos licence

Imatelj licence ne smije iznajmljivati, iznajmljivati, posuđivati, prodavati, dodjeljivati, podlicencirati, redistribuirati ili prenositi Licencirani proizvod ili Licencu dodijeljenu ovom EULA bez prethodnog pismenog pristanka AnyRec-a.

Odjeljak 8: Ograničeno jamstvo

AnyRec jamči i izjavljuje vam da će Proizvod u biti u skladu sa svojom dokumentacijom i raditi u skladu s njom u razdoblju od trideset (30) dana od datuma kada prihvatite uvjete ovog Ugovora i završite preuzimanje Proizvoda („Jamstveni rok ”). Ovo Ograničeno jamstvo primjenjuje se samo ako je nesukladnost prijavljena AnyRec-u tijekom Jamstvenog razdoblja i ako AnyRec može potvrditi značajnu nesukladnost. Poništava se ako je nesukladnost Proizvoda rezultat nesreće, zlouporabe, pogrešne primjene ili neprikladne uporabe Proizvoda. Ekskluzivni lijek za kršenje ovog jamstva bit će, prema izboru AnyReca, ili (i) popravak ili zamjena Proizvoda; ili (ii) povrat cijene, ako postoji, koju ste platili za licenciranje Proizvoda.

Odjeljak 9: Odricanje od odgovornosti

PREDMET ODREDBAMA GORE 4. ODJELJAKA, PROIZVOD SE LICENCIRA NA TEMELJU “KAKVO JEST” I “SA SVIM GREŠKAMA” BEZ BILO KAKVOG IZRIČITOG ILI IMPLICIRANOG JAMSTVA BILO KOJE VRSTE. CIJELI RIZIK KVALITETE I PERFORMANSE PROIZVODA JE NA VAMA, I, UKOLIKO SE PROIZVOD POKAŽE NEISPRAVAN, VI A NE PREUZIMATE CIJELE TROŠKOVE SVIH POTREBNIH SERVISIRANJA ILI POPRAVKA. U MJERI DOPUŠTENOM ZAKONOM, ANYREC SE ODRIČE SVA DRUGA JAMSTVA ZA PROIZVOD, IZRIČITA ILI PODRAZUMEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA PODRAZUMEVANA JAMSTVA PRILIKA ZA PRODAJU, NEKRŠENJA PRAVA I KRŠENJA PRAVA. DALJE, ANYREC NE JAMČI I NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA TOČNOST ILI POTPUNOST BILO KOJIH INFORMACIJA, TEKSTA, GRAFIKA, LINKOVA ILI DRUGIH STAVKI SADRŽANIH UNUTAR PROIZVODA. ANYREC NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA POŠTOVAJUĆI BILO KAKVU ŠTETU KOJU MOŽE PROUZROKITI PRIJENOS RAČUNALNOG VIRUSA, CRVA, TIME BOMBE, LOGIČKE BOMBE ILI DRUGOG TAKVOG RAČUNALNOG PROGRAMA. ANYREC SE DALJE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVOG JAMSTVA ILI ZASTUPANJA OVLAŠTENIM KORISNICIMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI. TRAJANJE BILO KOJE ZAKONSKO ZAHTEVANO JAMSTVENO RAZDOBLJE BIT ĆE OGRANIČENO NA TRAJANJE OGRANIČENOG JAMSTVA. BEZ OBZIRA NA NAVEDENO, MOŽDA IMATE DRUGA PRAVA, KOJA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE I OD DRŽAVE DO DRŽAVE.

Odjeljak 10: Odricanje od posljedične štete

NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NIKAKVA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVE POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE KOJA BI BILO PROSTALA IZ KORIŠTENJA PROIZVODA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA PROIZVODA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, DRUGE TRAŽE, DRUGE KOMPANIJE. MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA. BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE I DRŽAVE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, GORNJE OGRANIČENJE MOŽDA SE NE ODNOSI NA VAS.

Odjeljak 11: Ograničenje odgovornosti

ANYREC NEĆE IMATI ODGOVORNOSTI U POGLEDU SADRŽAJA PROIZVODA ILI BILO KOGA NJEGOVOG DIJELA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA POGREŠKE ILI PROPUSTE KOJE SE U TU SAdrže, KLEVETU, KRŠENJE PRAVA, KRŠENJE PRAVA JAVNOSTI, KRŠENJE JAVNOSTI, KRŠENJE JAVNOSTI PRIVATNOST, MORALNA PRAVA ILI OTKRIVANJE POVJERLJIVIH INFORMACIJA. UKUPNA OBVEZA ANYRECA NEĆE NI U KOJEM SLUČAJU PREMAŠITI STVARNU CIJENU PLAĆENU ZA PROIZVOD.

AKO JE PROIZVOD PODLOŽEN UGROŽENOJ, POTENCIJALNOJ ILI STVARNOJ TUŽBI KRŠENJA TUĐIH PRAVA ZA KOJA BI BILO KOJI MOŽDA BITI ODGOVORAN, KORISNIK LICENCE ĆE UČINITI BRZE I RAZUMNE NAPORE DA PRESTANE KORISTITI PROIZVOD I PRESTANE KORISTITI PROIZVOD ). ANYREC MOŽE BESPLATNO IMATELJU LICENCE Pružiti ZAMJENU ILI AŽURIRANI ILI IZMJENJENI PROIZVOD. U TAKVIM OKOLNOSTIMA, ANYREC NEĆE Snositi DRUGE OBVEZE PREMA VAM.

Odjeljak 12: Kontrola izvoza

Sjedinjene Države kontroliraju izvoz proizvoda i informacija. Suglasni ste da ćete se pridržavati takvih ograničenja i da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Proizvod u zemlje ili osobe koje su zabranjene zakonima o kontroli izvoza. Preuzimanjem Proizvoda suglasni ste da se ne nalazite u zemlji u kojoj je takav izvoz zabranjen ili ste osoba ili entitet u koju je takav izvoz zabranjen. Odgovorni ste za usklađenost sa zakonima vaše lokalne jurisdikcije u vezi s uvozom, izvozom ili ponovnim izvozom Proizvoda.

Odjeljak 13: Porezi

Vi ćete biti odgovorni za plaćanje svih poreza na prodaju, korištenje i sličnih poreza koji se odnose na licencu Proizvoda.

Odjeljak 14: Raskid

Ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava, AnyRec može raskinuti ovaj Ugovor ako ne postupite u skladu s ovdje navedenim odredbama i uvjetima. U tom slučaju morate uništiti sve kopije Proizvoda koje posjedujete.

Odjeljak 15: Razno

ANYREC VAM NE DOPUŠTA DA KORISTITE NAŠ PROIZVOD DA BISTE UČINILI BILO ŠTO KRŠI LOKALNI ZAKON ILI KRŠI PRAVA BILO KOJE STRANKE ILI INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO. AKO KORISTITE NAŠ SOFTVER DA BISTE OBAVLJALI NEZAKONITU DJELATNOST ILI KRŠILI TUĐA PRAVA, ZA POSLJEDIČNI REZULTAT STE NA VLASTITU ODGOVORNOST. AKO SE NE SLAŽETE S OVOM STAVKOM, MOLIM VAS, NE INSTALIRATE I/ILI KORISTITE SOFTVERSKI PROIZVOD.

Adolescenti ne smiju koristiti usluge koje pruža AnyRec za pregledavanje sadržaja bilo kakvog nezakonitog, opscenog, pornografskog i drugog kršenja javnog reda i morala.

U maksimalnoj mjeri dopuštenoj zakonom, konačno tumačenje prepušteno je našem nahođenju. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim EULA-om, ili ako iz bilo kojeg razloga želite kontaktirati AnyRec, slobodno nas kontaktirajte: support@anyrec.io