שירות מהיר - אחזר קוד רישום

לחפש

להיכנס ל אימייל מאושר אוֹ מספר הזמנה/מזהה פרופיל נשלחת לאחזר את הקוד.

טיפיםטיפים

סמלאנא בדוק אם אתה מזין את כתובת אימייל נכונה שבו השתמשת לרכישת המוצר.

סמלבאופן כללי, ניתן לקבל את קוד הרישיון תוך שעה לאחר הרכישה. אם לא, אתה יכול לבדוק את שלך ספאם קופסא.

סמללא זוכר מה האימייל לרכישה שלך? אתה יכול לקבל בחזרה את קוד הרישיון מקטע myAccount ב-2Checkout.

סמלאם שכחת את כל פרטי הרכישה שלך, או שעדיין יש לך שאלות לגבי אחזור רישיון, תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות support@anyrec.io ישירות.