VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS (EULA)

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A SZERZŐDÉSET, MIELŐTT A FENT AZONOSÍTOTT SZOFTVER PROGRAM LETÖLTÉSÉNEK ÉS TELEPÍTÉSÉNEK, ÉS BÁRMELY KAPCSOLATOS SZOFTVERALKATRÉSZ, MÉDIA, NYOMTATÁSI ANYAGOK VAGY EGYÉB KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK LETÖLTÉSÉVEL ÉS TELEPÍTÉSÉVEL FOLYTATNAK. AZ ÖN KERETŐ TERMÉKRE VONATKOZÓ RENDELÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉHEZ ELŐször KELL ELFOGADNI A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. A TERMÉK TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL VAGY HASZNÁLATÁVAL AZ EGYÉBEN ELFOGADJA, HOGY KÖTELEZETT A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIVEL. EZ A SZERZŐDÉS A TERMÉKRE VONATKOZÓ TELJES MEGÁLLAPODÁST JELENTI AZ ÖN ÉS AZ ANYREC KÖZÖTT, ÉS FELÜLT A FELEK KÖZÖTTI MINDEN ELŐZETES JAVASLAT, MEGÁLLAPODÁS, KÉPVISELET VAGY MEGÁLLAPODÁS. EZ A SZERZŐDÉS VÁLTOZTATÓBÍRÁSI RENDELKEZÉST TARTALMAZ.

1. szakasz: Szellemi tulajdonjogok

A Terméket szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogok védik, és a Termékhez kapcsolódó összes szellemi tulajdonjog az AnyRec-et és leányvállalatait illeti meg. Továbbá a Termék használatával elérhető tartalomhoz kapcsolódó minden jog, jogcím és érdekeltség, beleértve az összes szellemi tulajdonjogot, a megfelelő tartalomtulajdonos tulajdonát képezi, és a vonatkozó szerzői jogi vagy egyéb szellemi tulajdonjogok védhetik. szerződéseket. Ez a megállapodás nem biztosít Önnek jogot az ilyen tartalom használatára. Az AnyRec fenntart minden olyan jogot, amelyet kifejezetten nem biztosított Önnek. A Terméket csak az Ön számára engedélyezték, nem értékesítik. Tilos a Terméket sokszorosítani, közzétenni, továbbítani, módosítani, származékos műveket létrehozni, nyilvánosan megjeleníteni vagy nyilvánosan előadni. Tilos a Termék másolása vagy tárolása az alábbi 2. szakaszban kifejezetten engedélyezetten kívül, kivéve, ha az AnyRec előzetes írásos engedélyét kéri.

2. szakasz: Licenc megadása és tiltott felhasználások

Az ANYREC a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és nem továbbengedélyezhető licencet biztosít Önnek a Termék azon példányszámának használatára, amelyet Ön kifizetett a megfelelő számú számítógépen, annak az operációs rendszernek az érvényes licenccel rendelkező példányát futtatja, amelyre a terméket tervezték, személyes vagy vállalata belső üzleti használatra. A Termékről archiválási célból egyetlen másolatot készíthet, és ezt a másolatot csak akkor használhatja fel, ha az eredeti példány nincs használatban. Nem távolíthatja el vagy módosíthatja a Termék másolatán található szerzői jogi megjegyzéseket. Nem használhatja a Terméket számítógépes hálózaton, és nem engedélyezheti a Termék egyidejű használatát egynél több személy számára. A Terméket nem bérelheti, lízingelheti vagy más módon nem ruházhatja át. Hacsak a törvény nem engedi, nem fejtheti vissza, nem bonthatja vissza vagy szedheti szét a Terméket, illetve nem kísérelheti meg ezt megtenni. Bármely kiegészítő kód, amelyet az AnyRec biztosít Önnek a felek között megállapodott bármely támogatási szolgáltatással kapcsolatban, a Termék részének tekintendő, és a jelen Szerződés feltételei vonatkoznak rá. Önnek be kell tartania a Termék használatával kapcsolatos összes vonatkozó jogszabályt.

3. szakasz: Próbaverzió

Ha Ön megkapta, letöltötte és/vagy telepítette a Termék próbaverzióját, és ezennel megkapja a Termékre vonatkozó kiértékelési licencet, akkor a Terméket kizárólag értékelési célokra használhatja, és csak az egységes értékelési időszak alatt használhatja, hacsak másként nem jelezzük. az első telepítés dátuma. Szigorúan tilos a Termék bármilyen más célra történő felhasználása vagy a vonatkozó értékelési időszakon túl.

4. szakasz: Telepítés

A Licencbe adott termék egy példányát telepítheti egyetlen eszközre. Önnek kell lennie annak az eszköznek az elsődleges felhasználójának, amelyre a Licenctermék telepítve van. Ez a megállapodás a Licencbe adott termék összes telepítésére vonatkozik. A Licencbe adott termék telepítése két vagy több eszközre tilos. Több licencet is vásárolhat és telepíthet, ha két vagy több eszközre szeretne szoftvert telepíteni. Kizárólag Ön felel a Licencbe adott termék telepítésével és használatával kapcsolatban felmerülő összes költségért.

5. szakasz: Szoftverfejlesztési program

Az AnyRec elkötelezett amellett, hogy mindenkor segít megvédeni az Ön személyes adatait, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik. Ez a nyilatkozat elmagyarázza az AnyRec Szoftverfejlesztési Programjának névtelen adatgyűjtési folyamatát és használati gyakorlatát.

A Termék, annak funkcióinak és felhasználói élményének biztosítása és fejlesztése érdekében az AnyRec automatikusan gyűjti, karbantartja, feldolgozza és felhasználja az AnyRec termék különböző moduljainak és funkcióinak használatára vonatkozó információkat. Az információkat anonim módon is gyűjtjük a Termékhasználat statisztikai elemzése céljából.

Az AnyRec ezeket az információkat csak a végfelhasználók lehető legjobb szoftverélményének biztosítására használja fel. Az összegyűjtött adatokat nem adjuk ki, osztjuk meg, adjuk el, adjuk el vagy adjuk bérbe harmadik félnek marketing célból. Azok a felhasználók, akik nem kívánják engedélyezni ezt a szolgáltatást, a telepítési folyamat során a speciális beállítások menüben leiratkozhatnak.

6. szakasz: Aktiválás

A licencelt termék olyan technológiai intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja az engedély nélküli vagy illegális használat megakadályozása. A Licencbe adott termék olyan végrehajtási technológiát tartalmazhat, amely korlátozza a Licencvevő azon képességét, hogy a Licencbe adott terméket egy gépen legfeljebb véges számú alkalommal, véges számú eszközre és a megvásárolt Licenc által meghatározott időtartamra telepítse és távolítsa el. Előfordulhat, hogy a licencelt terméket aktiválni kell a telepítés során és a Dokumentációban. Ha az ilyen érvényes aktiválási eljárások bármelyikét nem követik, a Licencbe adott termék csak korlátozott ideig működhet. Ha aktiválásra van szükség, de a Licencvevő nem hajtja végre az aktiválást a Dokumentációban meghatározott vagy a telepítés során elmagyarázott véges időtartamon belül, a Licencbe adott termék működése megszűnik mindaddig, amíg az aktiválás be nem fejeződik, és addig a működés visszaáll. Ha a Licencvevőnek bármilyen problémája van az aktiválási folyamattal, a Licencvevő felveheti a kapcsolatot az AnyRec Ügyfélszolgálatával támogatásért.

7. szakasz: Licenc átruházás

A Licencvevő nem bérelheti, lízingelheti, nem adhatja kölcsön, nem adhatja el, engedményezheti, nem adhat tovább licencet, nem terjesztheti tovább vagy ruházhatja át a Licencbe adott terméket vagy a jelen EULA által biztosított Licenct az AnyRec előzetes írásbeli engedélye nélkül.

8. szakasz: Korlátozott garancia

Az AnyRec szavatolja és kijelenti Önnek, hogy a Termék lényegében megfelel a dokumentációjában foglaltaknak, és annak megfelelően fog működni harminc (30) napig attól a dátumtól számítva, amikor elfogadja a jelen Szerződés feltételeit, és befejezi a termék letöltését („Jótállási időszak”). ”). Ez a korlátozott garancia csak akkor érvényes, ha a nem megfelelőséget jelentették az AnyRecnek a jótállási időszak alatt, és ha az AnyRec meg tudja erősíteni a lényeges nem megfelelőséget. Érvénytelen, ha a Termék meg nem felelése baleset, visszaélés, helytelen alkalmazás vagy a Termék nem rendeltetésszerű használatának eredménye. A jelen garancia megsértésének kizárólagos jogorvoslata az AnyRec választása szerint (i) a Termék javítása vagy cseréje; vagy (ii) a Termék licencéért fizetett ár visszatérítését, ha van ilyen.

9. szakasz: Jótállási nyilatkozat

A FENTI 4. FEJEZET RENDELKEZÉSEIRE VONATKOZÓAN A TERMÉKET „AHOGY VAN” ÉS „MINDEN HIBÁVAL” ALAPJÁN ALAPJÁN ALAPJÁN ALAPJÁNAK ALAPJÁNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA NÉLKÜL ELADVA. A TERMÉK MINŐSÉGÉRE ÉS TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ TELJES KOCKÁZAT ÖNRE VAN, ÉS AMENNYIBEN A TERMÉK HIBÁSNAK BIZONYUL, ÖN, ÉS NEM VÁLLALJA AZ ÖSSZES SZÜKSÉGES SZERVIZELÉS VAGY JAVÍTÁS TELJES KÖLTSÉGÉT. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKÉRE AZ ANYREC MINDEN EGYÉB A TERMÉKRE VONATKOZÓ GARANCIA KIFEJEZETT VAGY VÉTETT GARANCIÁT BEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT, A JOGSZABÁLYZAT NEM SZERETETT. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, SZÖVEGEK, GRAFIKÁK, LINKEK VAGY EGYÉB, A TERMÉKEN BELÜL TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁÉRT VAGY TELJESSÉGÉRT AZ ANYREC NEM GARANCIA, ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET. AZ ANYREC NEM VÁLLAL GARANCIÁT A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK, FÉRGEK, IDŐZETT BOMBÁK, LOGIKAI BOMBÁK VAGY EGYÉB ILYEN SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOK ÁTVITÁSÁBÓL OKOZOTT KÁROKÉRT. AZ ANYREC TOVÁBBI KIFEJEZETTEN ELTAGÁLL A JOGOSULT FELHASZNÁLÓKNAK VAGY BÁRMILYEN HARMADIK FÉL SZÁMÁRA VONATKOZÓ GARANCIA VAGY NYILVÁNTARTÁST. A TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT GARANCIA IDŐTARTAMA A KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTAMARA KORLÁTOZIK. A FENTIEK ELLENÉRE IS LEHET EGYÉB JOGAI, AMELY ÁLLAMÁNKÉNT ÉS ORSZÁGONKÉNT VÁLTOZIK.

10. szakasz: A következményes károk felelőssége

A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL VAGY A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KÉPESSÉGÉBŐL KERÜLŐ KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁROKÉRT SEMMI KÖRÜLMÉNYEK SEMMILYEN FELELŐSSÉGÉRT BÉRTÉKESEN BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, BEMÉRTÉKELÉS BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, BEMÉRETT A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KÉPESSÉGÉBŐL, BELEÉRTVE AZ EGYÉB KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BIZTOSÍTOTT HIRDETÉSEKET, A SZÁMÍTÓGÉPEK VAGY KAMERÁK HÍRÁSÁT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGE. MIVEL EGYES ÁLLAMOK ÉS ORSZÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT A FENTI KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.

11. szakasz: A felelősség korlátozása

ANYREC NEM VÁLLALKOZIK FELELŐSSÉGET A TERMÉK TARTALMA, ILLETVE BÁRMELY RÉSZÉRE VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOS HIBÁKAT VAGY KIHAGYÁSOKAT, A SZÁMÍTÁST, A NYILVÁNOSSÁGI JOGOK SÉRÉSÉT, JOGI SZABÁLYOZÁST, JOGI FELTÉTELEKET ADATVÉDELEM, ERKÖLCSI JOGOK VAGY BIZALMAS INFORMÁCIÓK NYILVÁNTARTÁSA. AZ ANYREC TELJES FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN NEM TUDJA MEG A TERMÉKÉRT FIZETETT TÉNYLEGES ÁRAT.

HA A TERMÉK VESZÉLYEZETT, POTENCIÁLIS VAGY TÉNYLEGES KÖVETELMÉNY VAN MÁS JOGÁNAK MEGÉRTÉSÉNEK, AMELYEKÉRT BÁRKI FELELŐSSÉGBEN LEHET, A LICENCVEZETŐ AZONNALI ÉS ÉSSZERŰ ERŐKÉSZÍTÉSÉT TESZ A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÚJRA LEÁLLÍTÁSÁRA, ÉS FELHASZNÁLÁSÁRA ). AZ ANYREC INGYENESEN BIZTOSÍTHATJA A LICENCVEZETŐNEK CSERE VAGY FRISSÍTETT VAGY MÓDOSÍTOTT TERMÉKET. ILYEN KÖRÜLMÉNYEKBEN AZ ANYREC NEM VÁLLAL EGYÉB KÖTELEZETTSÉGET ÖN ELŐTT.

12. szakasz: Exportellenőrzés

Az Egyesült Államok ellenőrzi a termékek és információk exportját. Ön vállalja, hogy betartja ezeket a korlátozásokat, és nem exportálja vagy újraexportálja a Terméket olyan országokba vagy személyekbe, amelyeket az exportellenőrzési törvények tiltanak. A Termék letöltésével Ön elfogadja, hogy nem tartózkodik olyan országban, ahol az ilyen export tilos, vagy olyan személy vagy szervezet, amelybe az ilyen export tilos. Ön felelős a helyi joghatósága szerinti törvények betartásáért a Termék behozatalára, exportálására vagy újrakivitelére vonatkozóan.

13. szakasz: Adók

Ön felelős a Termék licencéhez kapcsolódó összes értékesítési, használati és hasonló adó megfizetéséért.

14. szakasz: Felmondás

Egyéb jogok sérelme nélkül az AnyRec felmondhatja a jelen Szerződést, ha Ön nem tartja be az itt meghatározott feltételeket. Ebben az esetben meg kell semmisítenie a Termék összes birtokában lévő példányát.

15. szakasz: Vegyes

AZ ANYREC NEM ENGEDÉLYEZI ÖN, HOGY TERMÉKÜNKET HASZNÁLJON OLYAN TESZRE, AMI A HELYI TÖRVÉNYEKET, VAGY BÁRMELY FÉL JOGÁIT VAGY SZELLEMI TULAJDONSÁGOT sért. HA ÖN SZOFTVERÜNKET HASZNÁLJA AZ ILLETÉKES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE, VAGY MÁS JOGAI SÉRTÉSÉRE, A KÖVETKEZŐ EREDMÉNY SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VAN. HA NEM ÉRT EGYETT EZZEL A JEGYZETTEL, KÉRJÜK, NE TELEPÍTSE ÉS/VAGY HASZNÁLJA A SZOFTVERTERMÉKET.

A serdülőkorúak nem használhatják az AnyRec szolgáltatásait illegális, obszcén, pornográf és a közrendet és erkölcsöt sértő tartalmak böngészésére.

A törvény által megengedett maximális mértékig a végső értelmezést a mi belátásunkra bízzuk. Ha bármilyen kérdése van a jelen EULA-val kapcsolatban, vagy bármilyen okból kapcsolatba kíván lépni az AnyRec-el, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal: support@anyrec.io