SLUTBRUGERLICENSAFTALE (EULA)

LÆS VENLIGST DENNE AFTALE OMHYGGELIGT, FØR DU FORTSÆTTER MED DOWNLOAD OG INSTALLATION AF SOFTWAREPROGRAMMET IDENTIFICERET OVENFOR OG ENHVER TILKNYTTEDE SOFTWAREKOMPONENTER, MEDIER, TRYKTE MATERIALER ELLER ANDRE RELATEREDE ELEKTRONISKE PRODUKTER (DET KODOKUMENTELEKTRONISKE PRODUKT). FOR AT FULDFØRE DIN ORDRE FOR DET PRODUKT, DU HAR ANMODET, SKAL DU FØRST ACCEPTERE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE AFTALE. VED AT GØRE DETTE, ELLER PÅ ANDEN MÅDE AT INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUGE PRODUKTET, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE. DENNE AFTALE REPRÆSENTERER HELE AFTALEN VEDRØRENDE PRODUKTET MELLEM DIG OG ANYREC, OG DEN ERSTAVER EVENTUELLE TIDLIGERE FORSLAG, AFTALE, REPRÆSENTATION ELLER FORSTÅELSE MELLEM PARTERNE. DENNE AFTALE INDEHOLDER EN VOLDGIFTSBESTEMMELSE.

Afsnit 1: Immaterielle rettigheder

Produktet er beskyttet af copyright og andre love om intellektuel ejendom, og alle intellektuelle ejendomsrettigheder til og til produktet tilhører AnyRec og dets datterselskaber. Yderligere er alle rettigheder, titel og interesser, inklusive alle intellektuelle ejendomsrettigheder, i og til indholdet, som kan tilgås ved brug af produktet, den respektive indholdsejers ejendom og kan være beskyttet af gældende copyright- eller anden intellektuel ejendomsret og traktater. Denne aftale giver dig ingen rettigheder til at bruge sådant indhold. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet dig, er forbeholdt AnyRec. Produktet er kun licenseret til dig, ikke solgt. Du må ikke reproducere, udgive, transmittere, ændre, skabe afledte værker fra, offentligt vise eller offentligt udføre produktet. Kopiering eller lagring af produktet på anden måde end det, der udtrykkeligt er tilladt i afsnit 2 nedenfor, er forbudt, medmindre du indhenter forudgående skriftlig tilladelse fra AnyRec.

Afsnit 2: Tilladelse af licens og forbudt brug

ANYREC giver dig hermed, underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale, en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-underlicenserbar licens til at bruge det antal kopier af produktet, som du har betalt på det tilsvarende antal computere, kører en gyldigt licenseret kopi af det operativsystem, som produktet er designet til, til dit personlige brug eller til din virksomheds interne forretningsbrug. Du må lave en enkelt kopi af produktet til arkiveringsformål og må kun bruge en sådan kopi, når den originale kopi ikke er i brug. Du må ikke fjerne eller ændre nogen copyright-meddelelser på nogen kopier af produktet. Du må ikke bruge produktet på et computernetværk eller tillade samtidig brug af produktet af mere end én person. Du må ikke leje, lease eller på anden måde overdrage produktet. Medmindre det er tilladt ved lov, må du ikke reverse engineering, dekompilere eller adskille produktet eller forsøge at gøre det. Enhver supplerende kode, som AnyRec måtte give dig i forbindelse med eventuelle supporttjenester, der er aftalt mellem parterne, betragtes som en del af produktet og er underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale. Du skal overholde alle gældende love vedrørende brug af produktet.

Afsnit 3: Prøveversion

Hvis du har modtaget, downloadet og/eller installeret en prøveversion af produktet og hermed tildelt en evalueringslicens til produktet, må du kun bruge produktet til evalueringsformål og kun i den enkelte gældende evalueringsperiode, medmindre andet er angivet, fra kl. datoen for den første installation. Enhver brug af produktet til andre formål eller ud over den gældende evalueringsperiode er strengt forbudt.

Afsnit 4: Installation

Du må installere én kopi af det licenserede produkt på en enkelt enhed. Du skal være den primære bruger af den enhed, hvorpå det licenserede produkt er installeret. Denne aftale gælder for alle installationer af det licenserede produkt. Installation af det licenserede produkt på to eller flere enheder er forbudt. Du kan købe og installere flere licenser, hvis du ønsker at installere software på to eller flere enheder. Du er eneansvarlig for alle udgifter i forbindelse med installation og brug af det Licenserede Produkt.

Afsnit 5: Softwareforbedringsprogram

AnyRec er forpligtet til at hjælpe med at beskytte dit privatliv til enhver tid, medmindre andet er angivet i denne aftale. Denne erklæring forklarer den anonyme dataindsamlingsproces og brugspraksis for softwareforbedringsprogrammet for AnyRec.

For at kunne levere og forbedre produktet, dets funktioner og brugeroplevelse, vil AnyRec automatisk indsamle, vedligeholde, behandle og bruge oplysninger om den måde, hvorpå de forskellige moduler og funktioner i AnyRec-produktet bliver brugt. Oplysninger indsamles også anonymt med henblik på statistisk analyse om produktbrug.

AnyRec vil kun bruge sådanne oplysninger med det formål at give slutbrugere den bedst mulige softwareoplevelse. De indsamlede data vil ikke blive videregivet, delt, solgt, handlet eller udlejet til nogen tredjepart til markedsføringsformål. For brugere, der ikke ønsker at aktivere denne tjeneste, kan du framelde dig i menuen avancerede valgmuligheder under installationsprocessen.

Afsnit 6: Aktivering

Det Licenserede Produkt indeholder teknologiske foranstaltninger, der er designet til at forhindre dets ulicenserede eller ulovlige brug. Det Licenserede Produkt kan indeholde håndhævelsesteknologi, der begrænser Licenstagers mulighed for at installere og afinstallere det Licenserede Produkt på en maskine til ikke mere end et begrænset antal gange, for et begrænset antal enheder og i en defineret tidsperiode, der er angivet af den købte Licens. Det licenserede produkt kan kræve aktivering under installationen og i dokumentationen. Hvis nogen af sådanne relevante aktiveringsprocedurer ikke følges, må det licenserede produkt kun fungere i en begrænset periode. Hvis aktivering er påkrævet, men licenstageren ikke fuldfører aktiveringen inden for det begrænsede tidsrum, der er angivet i dokumentationen eller forklaret under installationen, vil det licenserede produkt ophøre med at fungere, indtil aktiveringen er gennemført, hvorefter funktionaliteten vil være gendannet. Hvis licenstager har problemer med aktiveringsprocessen, kan licenstager kontakte AnyRec kundeservice for at få support.

Afsnit 7: Licensoverførsel

Licenstager må ikke udleje, lease, udlåne, sælge, tildele, underlicensere, videredistribuere eller overføre det Licenserede Produkt eller Licensen givet af denne EULA uden forudgående skriftligt samtykke fra AnyRec.

Afsnit 8: Begrænset garanti

AnyRec garanterer og repræsenterer over for dig, at produktet i det væsentlige vil være i overensstemmelse med og fungere i overensstemmelse med dets dokumentation i en periode på tredive (30) dage fra den dato, du accepterer vilkårene i denne aftale og fuldfører download af produktet ("Garantiperiode") ”). Denne begrænsede garanti gælder kun, hvis afvigelsen rapporteres til AnyRec i garantiperioden, og hvis AnyRec er i stand til at bekræfte den væsentlige manglende overensstemmelse. Den er ugyldig, hvis produktets manglende overensstemmelse er et resultat af uheld, misbrug, forkert anvendelse eller upassende brug af produktet. Det eksklusive retsmiddel for brud på denne garanti er, efter AnyRecs valg, enten (i) reparation eller udskiftning af produktet; eller (ii) en refusion af prisen, hvis nogen, som du har betalt for at licensere produktet.

Afsnit 9: Ansvarsfraskrivelse for garanti

I HENHOLD TIL BESTEMMELSERNE I AFSNIT 4 OVENFOR ER PRODUKTET LICENSERET PÅ EN "SOM DET ER" OG "MED ALLE FEJL"-BASIS UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI AF NOGEN ART. HELE RISIKOEN MED HENSYN TIL PRODUKTETS KVALITET OG YDEEVNE ER HOS DIG, OG HVIS PRODUKTET VÆSES DEFEKT, PÅTAGER DU OG IKKE NOGENHED HELE OMKOSTNINGERNE TIL AL NØDVENDIG SERVICE ELLER REPARATION. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER ANYREC ALLE ANDRE GARANTIER PÅ PRODUKTET, ENTEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF PARTER OG PARTER. YDERLIGERE GARANTERER ANYREC IKKE ELLER PÅTAGER SIG ANSVAR FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGEN INFORMATION, TEKST, GRAFIK, LINKS ELLER ANDRE EMNER INDEHOLDT I PRODUKTET. ANYREC GIVER INGEN GARANTIER FOR NOGEN SKADE, DER KAN FORÅRSAGES AF OVERFØRSEL AF ET COMPUTERVIRUS, ORME, TIDSBOMME, LOGISK BOMME ELLER ANDET SÅDANNE COMPUTERPROGRAM. ANYREC FRASKRIVER SIG YDERLIGERE UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI ELLER REPRÆSENTATION TIL AUTORISEREDE BRUGERE ELLER ENHVER TREDJEPART. VARIGHEDEN AF ENHVER LOVGIVNINGSKRÆVET GARANTIPERIODE SKAL VÆRE BEGRÆNSET TIL VILKÅRENE FOR DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. UANSETT OVENSTÅENDE KAN DU HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND.

Afsnit 10: Ansvarsfraskrivelse for følgeskader

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FØLGESKADER ELLER TILFÆLDENDE SKADER, SOM ER OPSTÅET AF BRUG AF PRODUKTET ELLER MULIGHED TIL AT BRUGE PRODUKTET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, COMPUTERFEJL TIL ANDRE ARBEJDE OG ARBEJDE. MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. FORDI NOGLE STATER OG LANDE IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Afsnit 11: Ansvarsbegrænsning

ANYREC HAR INTET ANSVAR MED HENSYN TIL INDHOLDET AF PRODUKTET ELLER NOGEN DEL HERAF, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FEJL ELLER UDELADELSER INDEHOLDT DERI, injurier, KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER OM OFFENTLIGHEDSRETTIGHEDER, PERSONLIGE FORBINDELSER, PERSONLIGE FORBINDELSER, PERSONLIGE FORBINDELSER. FORTROLIGHED, MORALISKE RETTIGHEDER ELLER OFFENTLIGGØRELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER. ANYRECS SAMLEDE ANSVAR SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERstige DEN FAKTISKE PRIS, DER ER BETALT FOR PRODUKTET.

HVIS PRODUKTET ER UNDERLAGT FOR ET TRUET, POTENTIELT ELLER FAKTISK PÅSTAND OM KRÆNKELSE AF ANDRES RETTIGHEDER, SOM ENHVER REC KAN VÆRE ANSVARLIG FOR, VIL LICENSTAGEREN GØRE HURTIGE OG RIMMELIGE INDSATS FOR AT STOPPE MED AT BRUGE OG SLETTE PRODUKTET MED AT SLETTE PRODUKTET ( ). ANYREC KAN LEVERE LICENSHAVER ET ERSTATNING ELLER OPDATERET ELLER MODIFICERET PRODUKT GRATIS. I SÅDANNE OMSTÆNDIGHEDER KAN ANYREC IKKE BÆRE ANDET ANSVAR OVER FOR DIG.

Afsnit 12: Eksportkontrol

USA kontrollerer eksporten af produkter og information. Du accepterer at overholde sådanne begrænsninger og ikke at eksportere eller reeksportere produktet til lande eller personer, der er forbudt i henhold til eksportkontrollovene. Ved at downloade produktet accepterer du, at du ikke befinder dig i et land, hvor sådan eksport er forbudt, eller at du er en person eller enhed, hvortil sådan eksport er forbudt. Du er ansvarlig for overholdelse af lovene i din lokale jurisdiktion vedrørende import, eksport eller reeksport af produktet.

Afsnit 13: Skatter

Du er ansvarlig for betaling af alle salgs-, brugs- og lignende afgifter i forbindelse med licensen til produktet.

Afsnit 14: Opsigelse

Uden at det berører andre rettigheder, kan AnyRec opsige denne aftale, hvis du ikke overholder de heri anførte vilkår og betingelser. I sådanne tilfælde skal du destruere alle kopier af produktet i din besiddelse.

Afsnit 15: Diverse

ANYREC TILLADER DIG IKKE AT BRUGE VORES PRODUKT TIL AT GØRE NOGET, DER OVERTRÆDER DEN LOKALE LOVGIVNING ELLER KRÆNKER NOGEN PARTS RETTIGHEDER ELLER IMMATERIELLE EJENDOM. HVIS DU BRUGER VORES SOFTWARE TIL AT UDFØRE DEN ULOVLIGE AKTIVITET ELLER KRÆNKER ANDRES RETTIGHEDER, SKAL DET FØLGENDE RESULTAT VÆRE PÅ DIT EGET ANSVAR. HVIS DU ER UENIG I DENNE VARE, SKAL DU IKKE INSTALLERE OG/ELLER BRUGE SOFTWAREPRODUKTET.

Unge må ikke bruge tjenesterne leveret af AnyRec til at gennemse indholdet af ulovlige, obskøne, pornografiske og andre krænkelser af den offentlige orden og moral.

I det maksimale omfang, loven tillader, er den endelige fortolkning overladt til vores skøn. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne slutbrugerlicensaftale, eller hvis du ønsker at kontakte AnyRec af en eller anden grund, er du velkommen til at kontakte os: support@anyrec.io