ACORD DE LICENȚĂ CU UTILIZATORUL FINAL (EULA)

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST ACORD ÎNAINTE DE A CONTINUA DESCĂRCAREA ȘI INSTALAREA PROGRAMULUI SOFTWARE IDENTIFICAT MAI SUS ȘI ORICE COMPONENTE SOFTWARE ASOCIATE, SUPORT, MATERIALE IMPRIMATE SAU ALTĂ DOCUMENTAȚIE ELECTRONICĂ ASOCIATE, („COLECȚIUNEA”). PENTRU A FINALIZA COMANDA PENTRU PRODUSUL PE CARE L-AȚI CERAT, TREBUIE ÎNTÂI SĂ ACCEPTĂ TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD. FĂCÂND ASTA, SAU INSTALARE, COPIE SAU UTILIZAREA PRODUSULUI, ESTI DE ACORD SĂ FIȚI LEGAT DE TERMENII ACESTUI ACORD. ACEST ACORD REPREZINTĂ ÎNTREGUL ACORD PRIVIND PRODUSUL ÎNTRE DVS. ȘI ANYREC ȘI ÎNLOȘTE ORICE PROPUNERE, ACORD, REPREZENTARE SAU ÎNȚELEGERE ANTERIOARE ÎNTRE PĂRȚI. ACEST ACORD CONȚINE O DISPOZIȚIE DE ARBITRAJ.

Secțiunea 1: Drepturile de proprietate intelectuală

Produsul este protejat de drepturile de autor și alte legi privind proprietatea intelectuală, iar toate drepturile de proprietate intelectuală asupra și asupra produsului aparțin AnyRec și subsidiarelor sale. În plus, toate drepturile, titlurile și interesele, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală, asupra și asupra conținutului care poate fi accesat prin utilizarea produsului sunt proprietatea proprietarului de conținut respectiv și pot fi protejate de drepturile de autor sau de alte legi aplicabile privind proprietatea intelectuală și tratate. Acest acord nu vă acordă niciun drept de a utiliza un astfel de conținut. Toate drepturile care nu vi s-au acordat în mod expres sunt rezervate de AnyRec. Produsul este licențiat numai pentru dvs., nu vândut. Nu puteți reproduce, publica, transmite, modifica, crea lucrări derivate din, afișa public sau executa în mod public Produsul. Copierea sau stocarea Produsului în afara celor permise în mod expres în Secțiunea 2 de mai jos este interzisă, cu excepția cazului în care obțineți permisiunea prealabilă scrisă de la AnyRec.

Secțiunea 2: Acordarea licenței și utilizări interzise

ANYREC vă acordă prin prezenta, în conformitate cu termenii și condițiile acestui Acord, o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă și nesublicențiabilă pentru a utiliza numărul de copii ale Produsului pe care l-ați plătit pe numărul corespunzător de computere, rulează o copie validă cu licență a sistemului de operare pentru care a fost proiectat produsul, pentru uzul tău personal sau pentru uzul comercial intern al companiei tale. Puteți face o singură copie a Produsului în scopuri de arhivă și puteți utiliza o astfel de copie numai atunci când copia originală nu este utilizată. Nu puteți elimina sau modifica notificările privind drepturile de autor de pe nicio copie a Produsului. Nu aveți voie să utilizați Produsul într-o rețea de computere sau să permiteți utilizarea concomitentă a Produsului de către mai mult de o persoană. Nu puteți închiria, închiria sau transfera în alt mod Produsul. Cu excepția cazului în care este permis de lege, nu puteți face inginerie inversă, decompilați sau dezasamblați Produsul sau încercați să faceți acest lucru. Orice cod suplimentar pe care AnyRec vă poate furniza în legătură cu orice servicii de asistență convenite între părți va fi considerat parte a Produsului și va fi supus termenilor și condițiilor acestui Acord. Trebuie să respectați toate legile aplicabile privind utilizarea Produsului.

Secțiunea 3: Versiune de încercare

Dacă ați primit, descărcat și/sau instalat o versiune de probă a Produsului și vi se acordă prin prezenta o licență de evaluare pentru Produs, puteți utiliza Produsul numai în scopul evaluării și numai în timpul perioadei de evaluare aplicabile unice, cu excepția cazului în care se indică altfel, de la data instalării inițiale. Orice utilizare a Produsului în alte scopuri sau dincolo de perioada de evaluare aplicabilă este strict interzisă.

Secțiunea 4: Instalare

Puteți instala o copie a produsului cu licență pe un singur dispozitiv. Trebuie să fiți utilizatorul principal al dispozitivului pe care este instalat Produsul cu licență. Acest Acord se va aplica tuturor instalațiilor Produsului Licențiat. Instalarea produsului cu licență pe două sau mai multe dispozitive este interzisă. Puteți achiziționa și instala mai multe licențe dacă doriți să instalați software pe două sau mai multe dispozitive. Veți fi singurul responsabil pentru toate cheltuielile suportate în instalarea și utilizarea Produsului licențiat.

Secțiunea 5: Programul de îmbunătățire a software-ului

AnyRec se angajează să vă ajute la protejarea confidențialității în orice moment, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acest acord. Această declarație explică procesul de colectare a datelor anonime și practicile de utilizare pentru Programul de îmbunătățire a software-ului AnyRec.

Pentru a furniza și îmbunătăți Produsul, caracteristicile acestuia și experiența utilizatorului, AnyRec va colecta, menține, procesa și utiliza automat informații referitoare la modul în care sunt utilizate diferitele module și funcționalități ale produsului AnyRec. Informațiile sunt, de asemenea, colectate anonim în scopul analizei statistice despre utilizarea produsului.

AnyRec va folosi astfel de informații numai în scopul de a oferi utilizatorilor finali cea mai bună experiență software posibilă. Datele colectate nu vor fi dezvăluite, partajate, vândute, comercializate sau închiriate unor terți în scopuri de marketing. Pentru utilizatorii care nu doresc să activeze acest serviciu, puteți renunța în meniul de opțiuni avansate în timpul procesului de instalare.

Secțiunea 6: Activare

Produsul licențiat conține măsuri tehnologice care sunt concepute pentru a preveni utilizarea lui fără licență sau ilegală. Produsul licențiat poate conține tehnologie de aplicare care limitează capacitatea Deținătorului de licență de a instala și dezinstala Produsul licențiat pe o mașină la cel mult un număr finit de ori, pentru un număr finit de dispozitive și pentru o perioadă definită de timp desemnată de Licența achiziționată. Produsul licențiat poate necesita activarea în timpul instalării și în documentație. Dacă oricare dintre aceste proceduri de activare aplicabile nu este urmată, Produsul Licențiat poate funcționa numai pentru o perioadă de timp limitată. Dacă este necesară activarea, dar Titularul de licență nu finalizează activarea în perioada de timp limitată stabilită în Documentație sau explicată în timpul instalării, Produsul licențiat va înceta să funcționeze până la finalizarea activării, timp în care funcționalitatea va fi restabilită. Dacă Licențiatul are vreo problemă cu procesul de activare, Licențiatul poate contacta Serviciul Clienți AnyRec pentru asistență.

Secțiunea 7: Transferul licenței

Titularul de licență nu poate închiria, închiria, împrumuta, vinde, cesiona, sub-licenția, redistribui sau transfera Produsul Licențiat sau Licența acordată prin acest EULA fără acordul prealabil scris al AnyRec.

Secțiunea 8: Garanție limitată

AnyRec vă garantează și vă declară că Produsul se va conforma și va funcționa în mod substanțial în conformitate cu documentația sa pentru o perioadă de treizeci (30) de zile de la data la care acceptați termenii acestui Acord și finalizați descărcarea produsului („Perioada de garanție ”). Această garanție limitată se aplică numai dacă neconformitatea este raportată către AnyRec în timpul Perioadei de garanție și dacă AnyRec este în măsură să confirme neconformitatea substanțială. Este nulă dacă neconformitatea Produsului este rezultatul unui accident, abuz, aplicare greșită sau utilizare necorespunzătoare a Produsului. Remediul exclusiv pentru încălcarea acestei garanții va fi, la alegerea AnyRec, fie (i) repararea sau înlocuirea Produsului; sau (ii) o rambursare a prețului, dacă există, pe care l-ați plătit pentru a licenția Produsul.

Secțiunea 9: Declinarea răspunderii la garanție

FĂRĂ DISPOZITII DIN SECȚIUNEA 4 DE MAI SUS, PRODUSUL ESTE LICENȚAT PE BAZĂ „CA AȘA ESTE” ȘI „CU TOATE DEFECTELE” FĂRĂ NICIO GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ DE NICIUN FEL. ÎNTREGUL RISC CU PRIVIRE LA CALITATEA ȘI PERFORMANȚA PRODUSULUI ÎN CĂTRE DVS. ȘI, DACĂ PRODUSUL SE DEFECTEAZĂ DEFECT, TU ȘI NU NIMIC ANIREC Îți ASUMAȚI TOTUL COSTUL AL TOATE SERVICIILOR SAU REPARAȚILOR NECESARE. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, ANYREC RENUNȚĂ TOATE ALTE GARANȚII PRIVIND PRODUS, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR ȘI ADECVENȚIA PENTRU PARTICULAȚI. În plus, ANYREC NU GARANTĂ ȘI NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ACURATEȚA SAU COMPLETEZA ORICIOR INFORMAȚII, TEXT, GRAFICE, LINK-URI SAU ALTE ARTICOLE CONȚINUTE ÎN PRODUS. ANYREC NU OFERĂ GARANȚIE CU RESPECTAREA ORICE DAUNE CARE POT FI CAUZAT DE TRANSMITEREA UNUI VIRUS DE COMPUTER, VIERME, BOMBĂ CU CRONOGRAFIE, BOMBĂ LOGICĂ SAU ALTIU ASTE PROGRAM DE COMPUTER. În plus, ANYREC RENUNȚĂ EXPRES ORICE GARANȚIE SAU REPRESENTARE FĂRĂ UTILIZATORII AUTORIZATI SAU FĂRĂ ORICE TERȚĂ PARTE. DURATA ORICE PERIOADA DE GARANȚIE NECESARĂ LEGAL VA FI LIMITATĂ LA DURATA GARANȚIEI LIMITATE. FĂRĂ CELE MAI MAI SUPRIETE, SUNT PUTEȚI AVEA ALTE DREPTURI, CARE VIERĂ DE LA STAT LA STAT ȘI DE LA ȚARĂ LA ȚARĂ.

Secțiunea 10: Declinarea răspunderii pentru daune ulterioare

SUB NICIO CIRCUMSTANȚĂ NICIOREC NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE CONSECENȚIALE SAU INCIDENTALE ORICARE DECORATE DIN UTILIZAREA PRODUSULUI SAU INAPBILITATEA DE UTILIZARE A PRODUSULUI, INCLUSIV FĂRĂ LIMITARE, EROAREA CALCULATORULUI, OPRIREA LUCRĂRII SAU ORICE ALTELE DEPUNȚIUNE POSIBILITATEA ASTELOR DAUNE. PENTRU CĂ UNELE STATE ȘI ȚĂRI NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU DAUNE CONSECUȚIONALE SAU INCIDENTALE, LIMITAREA DE MAI SUS NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DVS.

Secțiunea 11: Limitarea răspunderii

ANYREC NU VA ARE RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL PRODUSULUI SAU ORICE PĂRȚI A acestuia, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ERORI SAU OMISIUNI CONȚINUTE ÎN ACEL, DEFUMĂRII, ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PUBLICITATE, CONFIDENTIALITATE, DREPTURI DE MARCĂ COMERCIALĂ, PIERDERE ALE ÎNTREPRINDERII AFACERILOR CONFIDENTIALITATEA, DREPTURILE MORALE SAU DEZVULUIREA INFORMATIILOR CONFIDENTIALE. RĂSPUNDEREA TOTALĂ A ANYREC NU VA DEPĂȘI ÎN NICIO CAZ PREȚUL REAL PLĂTIT PENTRU PRODUS.

DACĂ PRODUSUL FACE SUBS A UNEI REVENȚIUNI AMENINȚATE, POTENȚIALE SAU REALE DE ÎNCĂLCARE A DREPTULUI ALLTUI PENTRU CARE ORICE PUTE RĂSPUNDE, LICENȚIATUL VA FACE EFORTURI PROMITE ȘI REZONABILE PENTRU A OPERA UTILIZAREA ȘI A ȘTERGE PRODUSUL LA PRIMIREA EMAILULUI ). ANYREC PUTEA FURNIZA LICENȚIATULUI UN PRODUS ÎNLOCUIT SAU ACTUALIZAT SAU MODIFICAT GRATUIT. ÎN ACESTE CIRCUMSTANȚĂ, ANYREC NU VA PUTA ALTE RESPONSABILITĂȚI FAȚĂ DE DVS.

Secțiunea 12: Controlul exporturilor

Statele Unite controlează exportul de produse și informații. Sunteți de acord să respectați astfel de restricții și să nu exportați sau reexportați Produsul în țări sau persoane interzise de legile privind controlul exporturilor. Prin descărcarea Produsului, sunteți de acord că nu vă aflați într-o țară în care un astfel de export este interzis sau că sunteți o persoană sau entitate către care un astfel de export este interzis. Sunteți responsabil pentru conformitatea cu legile jurisdicției dumneavoastră locale cu privire la importul, exportul sau reexportul Produsului.

Secțiunea 13: Impozite

Veți fi responsabil pentru plata tuturor taxelor de vânzare, utilizare și taxe similare legate de licența Produsului.

Secțiunea 14: Încetarea

Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi, AnyRec poate rezilia acest Acord dacă nu respectați termenii și condițiile stabilite aici. În acest caz, trebuie să distrugeți toate copiile Produsului aflate în posesia dumneavoastră.

Secțiunea 15: Diverse

ANYREC NU VA PERMITĂ SĂ UTILIZAȚI PRODUSUL NOSTRU PENTRU A FACE ORICE CARE ÎNCĂLCĂ LEGEA LOCALĂ SAU ÎNCĂLCĂ DREPTURILE SAU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A ORICE PĂRȚI. DACĂ UTILIZĂȚI SOFTWARE-UL NOSTRU PENTRU A FACE ACTIVITATEA ILEGALĂ SAU ÎNCĂLCAREA DREPTURILE ALȚILOR, REZULTATUL CONSECUTOR VA FI PE PROPRIA RESPONSABILITATE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEST ARTICOL, VĂ RUGĂM NU INSTALAȚI ȘI/SAU UTILIZAȚI PRODUSUL SOFTWARE.

Adolescenții nu pot folosi serviciile oferite de AnyRec pentru a naviga prin conținutul oricăror încălcări ilegale, obscene, pornografice și alte încălcări ale ordinii și bunelor moravuri publice.

În măsura maximă permisă de lege, interpretarea finală este lăsată la discreția noastră. Dacă aveți întrebări referitoare la acest EULA sau dacă doriți să contactați AnyRec din orice motiv, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați: support@anyrec.io