SLUTTBRUKERLISENSAVTALE (EULA)

VENNLIGST LES DENNE AVTALEN NØYE FØR DU FORTSETTER MED NEDLASTINGEN OG INSTALLASJONEN AV PROGRAMVAREPROGRAMMET IDENTIFISERT OVER OG EVENTUELLE TILKNYTTEDE PROGRAMVAREKOMPONENTER, MEDIER, TRYKKMATERIALER ELLER ANDRE RELATEREDE ELEKTRONISKE PRODUKTER (DET KODOKUMENTELEKTRONISKE PRODUKTET). FOR AT FULLFØRE BESTILLINGEN DIN FOR PRODUKTET DU HAR FORESPØRT, MÅ DU FØRST AKSEPTERE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. VED Å GJØRE DETTE, ELLER PÅ ANNEN MÅTE INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUKE PRODUKTET, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. DENNE AVTALEN REPRESENTERER HELE AVTALEN ANGÅENDE PRODUKTET MELLOM DEG OG ANYREC, OG DEN ERSTATTER EVENTUELLE TIDLIGERE FORSLAG, AVTALE, REPRESENTASJON ELLER FORSTÅELSE MELLOM PARTENE. DENNE AVTALEN INNEHOLDER EN VOLDGIFTSBESTEMMELSE.

Del 1: Immaterielle rettigheter

Produktet er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle lover, og alle immaterielle rettigheter i og til produktet tilhører AnyRec og dets datterselskaper. Videre er alle rettigheter, tittel og interesser, inkludert alle immaterielle rettigheter, i og til innholdet som kan nås gjennom bruk av produktet eiendommen til den respektive innholdseieren og kan være beskyttet av gjeldende opphavsrett eller andre immaterielle lover og traktater. Denne avtalen gir deg ingen rettigheter til å bruke slikt innhold. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg er forbeholdt AnyRec. Produktet er kun lisensiert til deg, ikke solgt. Du kan ikke reprodusere, publisere, overføre, modifisere, lage avledede verk fra, offentlig vise eller offentlig fremføre produktet. Kopiering eller lagring av produktet på annen måte enn det som er uttrykkelig tillatt i avsnitt 2 nedenfor, er forbudt med mindre du innhenter skriftlig tillatelse fra AnyRec på forhånd.

Del 2: Lisenstildeling og forbudt bruk

ANYREC gir deg herved, underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen, en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar lisens til å bruke antallet kopier av produktet som du har betalt på det tilsvarende antallet datamaskiner, kjører en gyldig lisensiert kopi av operativsystemet som produktet er designet for, for personlig bruk eller for intern forretningsbruk av din bedrift. Du kan lage en enkelt kopi av produktet for arkivformål og kan bare bruke en slik kopi når den originale kopien ikke er i bruk. Du kan ikke fjerne eller endre opphavsrettsmerknader på noen kopier av produktet. Du kan ikke bruke produktet på et datanettverk eller tillate samtidig bruk av produktet av mer enn én person. Du kan ikke leie, lease eller på annen måte overføre produktet. Med mindre lov er tillatt, kan du ikke reversere, dekompilere eller demontere produktet eller forsøke å gjøre det. Enhver tilleggskode som AnyRec kan gi deg i forbindelse med støttetjenester som er avtalt mellom partene, skal anses som en del av produktet og skal være underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Du må overholde alle gjeldende lover angående bruk av produktet.

Del 3: Prøveversjon

Hvis du har mottatt, lastet ned og/eller installert en prøveversjon av produktet og herved får en evalueringslisens for produktet, kan du bruke produktet kun til evalueringsformål og kun i løpet av den enkelte gjeldende evalueringsperioden, med mindre annet er angitt, fra datoen for den første installasjonen. Enhver bruk av produktet til andre formål eller utover den gjeldende evalueringsperioden er strengt forbudt.

Seksjon 4: Installasjon

Du kan installere én kopi av det lisensierte produktet på én enkelt enhet. Du må være den primære brukeren av enheten som det lisensierte produktet er installert på. Denne avtalen skal gjelde for alle installasjoner av det lisensierte produktet. Installasjon av det lisensierte produktet på to eller flere enheter er forbudt. Du kan kjøpe og installere flere lisenser hvis du ønsker å installere programvare på to eller flere enheter. Du er alene ansvarlig for alle utgifter som påløper ved installasjon og bruk av det lisensierte produktet.

Del 5: Programvareforbedringsprogram

AnyRec er forpliktet til å bidra til å beskytte personvernet ditt til enhver tid, med mindre annet er angitt i denne avtalen. Denne erklæringen forklarer den anonyme datainnsamlingsprosessen og brukspraksisen for programvareforbedringsprogrammet til AnyRec.

For å tilby og forbedre produktet, dets funksjoner og brukeropplevelse, vil AnyRec automatisk samle inn, vedlikeholde, behandle og bruke informasjon om måten de ulike modulene og funksjonene til AnyRec-produktet brukes på. Informasjon samles også inn anonymt for statistisk analyse av produktbruk.

AnyRec vil kun bruke slik informasjon med det formål å gi sluttbrukere en best mulig programvareopplevelse. De innsamlede dataene vil ikke bli avslørt, delt, solgt, handlet eller leid ut til noen tredjeparter for markedsføringsformål. For brukere som ikke ønsker å aktivere denne tjenesten, kan du velge bort i menyen for avanserte alternativer under installasjonsprosessen.

Seksjon 6: Aktivering

Det lisensierte produktet inneholder teknologiske tiltak som er utformet for å forhindre ulisensiert eller ulovlig bruk. Det lisensierte produktet kan inneholde håndhevingsteknologi som begrenser lisensinnehaverens mulighet til å installere og avinstallere det lisensierte produktet på en maskin til ikke mer enn et begrenset antall ganger, for et begrenset antall enheter og for en definert tidsperiode angitt av den kjøpte lisensen. Det lisensierte produktet kan kreve aktivering under installasjonen og i dokumentasjonen. Hvis noen av slike gjeldende aktiveringsprosedyre(r) ikke følges, kan det lisensierte produktet bare fungere i en begrenset tidsperiode. Hvis aktivering er nødvendig, men lisensinnehaveren ikke fullfører aktiveringen innen den begrensede tidsperioden som er angitt i dokumentasjonen eller forklart under installasjonen, vil det lisensierte produktet slutte å fungere inntil aktiveringen er fullført, og da vil funksjonaliteten være gjenopprettet. Hvis lisensinnehaver har problemer med aktiveringsprosessen, kan lisensinnehaver kontakte AnyRec kundeservice for støtte.

Del 7: Lisensoverføring

Lisenstaker kan ikke leie, lease, låne ut, selge, tildele, underlisensiere, redistribuere eller overføre det lisensierte produktet eller lisensen gitt av denne EULAen uten skriftlig forhåndssamtykke fra AnyRec.

Del 8: Begrenset garanti

AnyRec garanterer og representerer overfor deg at produktet i det vesentlige vil samsvare med og fungere i samsvar med dokumentasjonen i en periode på tretti (30) dager fra datoen du godtar vilkårene i denne avtalen og fullfører nedlastingen av produktet ("Garantiperiode" ”). Denne begrensede garantien gjelder bare hvis avviket rapporteres til AnyRec i løpet av garantiperioden og hvis AnyRec er i stand til å bekrefte den vesentlige avviket. Den er ugyldig hvis avviket til produktet er et resultat av ulykke, misbruk, feil bruk eller upassende bruk av produktet. Det eksklusive rettsmiddelet for brudd på denne garantien skal være, etter AnyRecs valg, enten (i) reparasjon eller erstatning av produktet; eller (ii) en refusjon av prisen, hvis noen, som du betalte for å lisensiere produktet.

Del 9: Ansvarsfraskrivelse for garanti

I HENHOLD TIL BESTEMMELSENE I AVSNITT 4 OVER, LISENSES PRODUKTET PÅ EN "SOM DET ER" OG "MED ALLE FEIL"-BASIS UTEN NOE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTE GARANTIER AV NOEN SLAG. HELE RISIKOEN VEDRØRENDE KVALITETEN OG YTELSEN TIL PRODUKTET ER HOS DEG, OG HVIS PRODUKTET VISERE ER DEFEKT, PÅTAR DU OG IKKE NOE HELE KOSTNADERNE FOR ALL NØDVENDIG SERVICE ELLER REPARASJON. I DEN UTSTREKNING LOV TILLATER, FRASKRIVER ANYREC seg ALLE ANDRE GARANTIER PÅ PRODUKTET, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE AV PARTER OG PARTER. VIDERE GARANTERER ANYREC IKKE ELLER PÅTAR SEG ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NOEN INFORMASJON, TEKST, GRAFIKKER, LENKER ELLER ANDRE ELEMENTER I PRODUKTET. ANYREC GIR INGEN GARANTIER FOR SKADE SOM KAN FORÅRSAKES AV OVERFØRING AV ET DATAVIRUS, ORM, TIDSBOMME, LOGISK BOMBE ELLER ANNET SLIK DATAMASKINPROGRAM. ANYREC FRASKRIVER SEG VIDERE UTTRYKKELIG ENHVER GARANTI ELLER REPRESENTASJON TIL AUTORISERTE BRUKERE ELLER TREDJEPART. VARIGHETEN PÅ ENHVER LOVGIVNINGSKRAV GARANTIPERIODE SKAL VÆRE BEGRENSET TIL VILKÅRENE FOR DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. UTROLIGHET FOR OVENFOR KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND.

Del 10: Ansvarsfraskrivelse for følgeskader

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER KAN UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER SOM SKAL OPPKOMME AV BRUK AV PRODUKTET ELLER MANGLENDE KUNNE TIL Å BRUKE PRODUKTET, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, DATAMASKINER AV ANDRE ARBEIDSSKADER, ARBEID. MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. FORDI NOEN STATER OG LAND IKKE TILLATER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, GJELDER MULIGVIS IKKE OVENFOR BEGRENSNING FOR DEG.

Seksjon 11: Ansvarsbegrensning

ANYREC HAR INGEN ANSVAR MED HENSYN TIL INNHOLDET I PRODUKTET ELLER NOEN DELER AV DET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL FEIL ELLER UNDERLAVELSER I DETTE, INNEHOLDELSE, INNEHOLDELSE, KRENSJENNING AV RETTIGHETER TIL PUBLISITET, PERSONVERN, PERSONVERN, PERSONVERN, PERSONVERN PERSONVERN, MORALISKE RETTIGHETER ELLER AVLEGGING AV KONFIDENSIELL INFORMASJON. ANYRECS SAMLEDE ANSVAR SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHET OVERstige DEN FAKTISKE PRISEN BETALT FOR PRODUKTET.

HVIS PRODUKTET ER UNDERSTANDT FOR ET TRUET, POTENSIELL ELLER FAKTISK PÅSTAND OM KRENKELSE AV ANDRES RETTIGHETER SOM NOEN REC KAN VÆRE ANSVARLIG FOR, VIL LISENSTAKER GJØRE RASK OG RIMMELIG INNSATS FOR Å SLUTE Å BRUKE OG SLETTE PRODUKTET VED Å SLETTE PRODUKTET ). ANYREC KAN GI LISENSTAKER ET ERSTATNING ELLER OPPDATERT ELLER MODIFISERT PRODUKT GRATIS. I SLIKE OMSTENDIGHETER SKAL IKKE ANYREC BÆRE ANNET ANSVAR TIL DEG.

Seksjon 12: Eksportkontroll

USA kontrollerer eksporten av produkter og informasjon. Du godtar å overholde slike restriksjoner og ikke eksportere eller reeksportere produktet til land eller personer som er forbudt i henhold til eksportkontrolllovene. Ved å laste ned produktet godtar du at du ikke er i et land der slik eksport er forbudt eller er en person eller enhet som slik eksport er forbudt til. Du er ansvarlig for overholdelse av lovene i din lokale jurisdiksjon angående import, eksport eller re-eksport av produktet.

Avsnitt 13: Skatter

Du skal være ansvarlig for betaling av alle salgs-, bruks- og lignende avgifter knyttet til lisensen til produktet.

Seksjon 14: Oppsigelse

Uten at det berører andre rettigheter, kan AnyRec si opp denne avtalen hvis du ikke overholder vilkårene og betingelsene som er angitt her. I slike tilfeller må du ødelegge alle kopier av produktet i din besittelse.

Seksjon 15: Diverse

ANYREC TILLATER DEG IKKE Å BRUKE PRODUKTET VÅRT TIL Å GJØRE NOE SOM BRUKER DEN LOKALE LOVEN ELLER KRENKER NOEN PARTS RETTIGHETER ELLER IMMATERIELL EIENDOM. HVIS DU BRUKER PROGRAMVAREN VÅR TIL Å GJØRE DEN ULOVLIGE AKTIVITETEN ELLER KRENKER ANDRES RETTIGHETER, SKAL DET FØLGERESULTATET VÆRE PÅ DITT EGET ANSVAR. HVIS DU ER UENIG I DENNE VAREN, VENNLIGST IKKE INSTALLER OG/ELLER BRUK PROGRAMVAREN.

Ungdom kan ikke bruke tjenestene som tilbys av AnyRec for å bla gjennom innholdet i ulovlige, uanstendige, pornografiske og andre brudd på offentlig orden og moral.

I den maksimale utstrekning loven tillater, er den endelige tolkningen overlatt til vårt skjønn. Skulle du ha spørsmål angående denne lisensavtalen, eller hvis du ønsker å kontakte AnyRec av en eller annen grunn, kan du gjerne kontakte oss: support@anyrec.io