LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (EULA)

LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI ENNEN KUIN JATKAAT YLLÄ TUNNISTETUN OHJELMISTON LATAAMISTA JA ASENNUSTA SEKÄ KAIKKI SIIHEN LIITTYVÄT OHJELMISTOKOMPONENTIT, MEDIA, PAINETTU MATERIAALI TAI MUUN SÄHKÖISESTI LIITTYVÄN TUOTE. TÄYTTÄÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT HYVÄKSYNTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT TÄYTTÄÄN TILAUKSESSA. TEKEMÄLLÄ SIIN TAI MUUIN ASENNALLA, KOPIOIMALLA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TUOTETTA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA. TÄMÄ SOPIMUS EDUSTAA TUOTTEESTA KOKO SOPIMUSTA SINUUN JA ANYRECIN VÄLILLÄ, JA SE KORJAA KAIKKI AIEMMAT EHDOTUKSET, SOPIMUKSET, EDUSTUKSET TAI SOPIMUKSET OSAPUOLTEN VÄLISEN. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ VÄLIMÄÄRÄYKSEN.

Osa 1: Immateriaalioikeudet

Tuote on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla, ja kaikki immateriaalioikeudet tuotteeseen ja tuotteeseen kuuluvat AnyRecille ja sen tytäryhtiöille. Lisäksi kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, sisältöön ja sisältöön, jota voidaan käyttää tuotteen käytön kautta, ovat kyseisen sisällön omistajan omaisuutta, ja ne voivat olla sovellettavien tekijänoikeus- tai muiden immateriaalioikeuslakien suojaamia. sopimuksia. Tämä sopimus ei anna sinulle oikeuksia käyttää tällaista sisältöä. AnyRec pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen myönnetty sinulle. Tuote on lisensoitu vain sinulle, sitä ei myydä. Et saa jäljentää, julkaista, lähettää, muokata, luoda johdannaisteoksia, julkisesti näyttää tai julkisesti esittää tuotetta. Tuotteen kopioiminen tai säilyttäminen muulla tavalla kuin alla olevassa osiossa 2 nimenomaisesti sallitulla tavalla on kiellettyä, ellet hanki etukäteen kirjallista lupaa AnyReciltä.

Osa 2: Lisenssin myöntäminen ja kielletyt käytöt

ANYREC myöntää sinulle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja ei-alilisensoitavan lisenssin käyttää tuotteen kopiomäärää, jonka olet maksanut vastaavalla määrällä tietokoneita, käytössäsi on voimassa oleva lisensoitu kopio käyttöjärjestelmästä, jota varten tuote on suunniteltu, henkilökohtaiseen käyttöön tai yrityksesi sisäiseen liikekäyttöön. Voit tehdä Tuotteesta yhden kopion arkistointitarkoituksiin ja käyttää tällaista kopiota vain, kun alkuperäinen kopio ei ole käytössä. Et saa poistaa tai muuttaa minkään tuotteen kopioiden tekijänoikeusilmoituksia. Et saa käyttää tuotetta tietokoneverkossa tai sallia tuotteen samanaikaisen käytön useammalle kuin yhdelle henkilölle. Et saa vuokrata, liisata tai muuten siirtää tuotetta. Ellei laki niin salli, et saa palauttaa, purkaa tai purkaa tuotetta tai yrittää tehdä niin. Kaikki lisäkoodit, joita AnyRec voi tarjota sinulle osapuolten välillä sovittujen tukipalvelujen yhteydessä, katsotaan osaksi tuotetta, ja niihin sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja. Sinun on noudatettava kaikkia soveltuvia Tuotteen käyttöä koskevia lakeja.

Osa 3: Kokeiluversio

Jos olet vastaanottanut, ladannut ja/tai asentanut Tuotteen kokeiluversion ja sinulle on täten myönnetty Tuotteen arviointilisenssi, voit käyttää tuotetta vain arviointitarkoituksiin ja vain yksittäisen sovellettavan arviointijakson aikana, ellei toisin mainita alkaen. ensimmäisen asennuksen päivämäärä. Tuotteen käyttö muihin tarkoituksiin tai sovellettavan arviointiajan jälkeen on ehdottomasti kielletty.

Osa 4: Asennus

Voit asentaa yhden kopion lisensoidusta tuotteesta yhdelle laitteelle. Sinun on oltava sen laitteen ensisijainen käyttäjä, johon lisensoitu tuote on asennettu. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin lisensoidun tuotteen asennuksiin. Lisensoidun tuotteen asentaminen kahteen tai useampaan laitteeseen on kielletty. Voit ostaa ja asentaa useita lisenssejä, jos haluat asentaa ohjelmiston kahteen tai useampaan laitteeseen. Olet yksin vastuussa kaikista lisensoidun tuotteen asennuksesta ja käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Osa 5: Ohjelmiston parannusohjelma

AnyRec on sitoutunut auttamaan suojaamaan yksityisyyttäsi kaikkina aikoina, ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä. Tämä lausunto selittää anonyymin tiedonkeruuprosessin ja käyttökäytännöt AnyRecin Software Improvement Program -ohjelmassa.

Tuotteen, sen ominaisuuksien ja käyttökokemuksen tarjoamiseksi ja parantamiseksi AnyRec kerää, ylläpitää, käsittelee ja käyttää automaattisesti tietoa AnyRec-tuotteen eri moduulien ja toimintojen käytöstä. Tietoja kerätään myös anonyymisti tuotteiden käytön tilastollista analysointia varten.

AnyRec käyttää näitä tietoja vain tarjotakseen loppukäyttäjille parhaan mahdollisen ohjelmistokokemuksen. Kerättyjä tietoja ei luovuteta, jaeta, myydä, vaihdeta tai vuokrata kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Käyttäjät, jotka eivät halua ottaa tätä palvelua käyttöön, voivat poistaa sen käytöstä Lisäasetukset-valikossa asennuksen aikana.

Osa 6: Aktivointi

Lisensoitu tuote sisältää teknisiä toimenpiteitä, jotka on suunniteltu estämään sen lisensoimaton tai laiton käyttö. Lisensoitu tuote voi sisältää valvontatekniikkaa, joka rajoittaa Lisenssinhaltijan mahdollisuuksia asentaa ja poistaa Lisensoitu tuote koneelle vain rajalliseen määrään kertoja rajallisella määrällä laitteita ja ostetussa lisenssissä määritetyksi ajanjaksoksi. Lisensoitu tuote saattaa vaatia aktivoinnin asennuksen aikana ja dokumentaatiossa. Jos jotakin tällaista soveltuvaa aktivointimenettelyä ei noudateta, lisensoitu tuote voi toimia vain rajallisen ajan. Jos aktivointi vaaditaan, mutta lisenssinsaaja ei saa aktivoitua loppuun dokumentaatiossa määritellyn tai asennuksen aikana selitetyn rajallisen ajan kuluessa, lisensoitu tuote lakkaa toimimasta, kunnes aktivointi on suoritettu loppuun, jolloin toiminta palautuu. Jos Lisenssinsaajalla on ongelmia aktivointiprosessin kanssa, Lisenssinsaaja voi ottaa yhteyttä AnyRecin asiakaspalveluun tukeakseen.

Osa 7: Lisenssin siirto

Lisenssinsaaja ei saa vuokrata, liisata, lainata, myydä, luovuttaa, alilisensoida, jakaa uudelleen tai siirtää lisensoitua tuotetta tai tämän EULA:n myöntämää lisenssiä ilman AnyRecin kirjallista lupaa.

Osa 8: Rajoitettu takuu

AnyRec takaa ja vakuuttaa sinulle, että tuote on olennaisilta osiltaan asiakirjojensa mukainen ja toimii niiden mukaisesti kolmenkymmenen (30) päivän ajan siitä päivästä, jona hyväksyt tämän sopimuksen ehdot ja viimeistelet tuotteen latauksen ("takuuaika" ”). Tämä rajoitettu takuu on voimassa vain, jos vaatimustenvastaisuudesta ilmoitetaan AnyRecille takuuaikana ja jos AnyRec pystyy vahvistamaan olennaisen poikkeaman. Se on mitätön, jos Tuotteen vaatimustenvastaisuus johtuu onnettomuudesta, väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä tai Tuotteen sopimattomasta käytöstä. Ainoa oikeuskeino tämän takuun rikkomiseen on AnyRecin valinnan mukaan joko (i) Tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen; tai (ii) hyvitys hinnasta, jos sellainen on, jonka olet maksanut Tuotteen lisenssistä.

Osa 9: Takuun vastuuvapauslauseke

EDELLÄ OLEVAN OSION 4 MÄÄRÄYKSIIN MYÖNNETTÄVÄT TUOTE LISENSSITÄÄN ”SELLAISENAAN” JA ”KAIKKI VIHEIDEN MUKAAN” ILMAN MINKÄÄN TAKUUN NIMENOMAA TAI OLULUETTA TAKUITA. KOKO TUOTTEEN LAATUA JA SUORITUSKYKYÄ KOSKEVAT RISKI ON SIINÄ, JA JOS TUOTTEEN ON VIALLINEN, SINÄ ETIKÄ MITÄÄN VASTAA KAIKISTA TARPEEN HUOLTO- JA KORJAUSKUSTANNUKSISTA. ANYREC KIISTÄÄ LAIN SALLITTAMASSA TAKUITA KAIKISTA MUISTA TUOTTEEN TAKUISTA, JOKO NIMENOMAISTA TAI OLUETTAISTA TAKUISTA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN rajoittumatta OLUETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAMATTOMUKSISTA. LISÄKSI ANYREC EI TAKAA TAI OTA VASTUUTTA TUOTTEEN SISÄLLYTTÄMIEN TIETOJEN, TEKSTIN, GRAFIIKAN, LINKKIJEN TAI MUIDEN KOHTEIDEN TARKKUUDESTA TAI TÄYDELLISESTÄ. ANYREC EI ANNA TAKUITA, JOTKA KOSKEVAT TIETOKONEEN VIRUKSEN, MADON, AIKKOPOMMIN, LOGIIKSEN POMMIN TAI MUUDEN TÄLLAINEN TIETOKONEOHJELMAN LÄHETYSTÄ VOIVATTA VAHINGOT. ANYREC KIISTÄÄ LISÄKSI NIMENOMAISESTI KAIKKI TAKUUT TAI ESITYS VALTUUTETTUILLE KÄYTTÄJILLE TAI MILLÄÄN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE. KAIKKI LAKISSA VADOTETTU TAKUUAJAN KESTO RAJOITtuu RAJOITETUN TAKUUN AIKAAN. EDELLISESTÄ HUOMATTAMISTA SINULLA SAATTAA OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTION JA MAASTA TOISEEN.

Osa 10: Vastuuvapauslauseke välillisistä vahingoista

MISSÄÄN TILANTEESSA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SEURALLISISTA TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, MISSÄÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KYSYMYKSET KÄYTTÄÄ TUOTTEEN KÄYTTÖÖN, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSIA E, RAJOITUKSIA MUUT MUUT MUUT, TIETOKONEET TAI KÄYTTÖOHJEET TÄLLAISTEN VAHINGON MAHDOLLISUUS. KOSKA JOTKUT OSAVALTIOT JA MAAT EIVÄT SALLI VASTUUN POISTAMISTA TAI RAJOITTAMISTA VÄLILLISIISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, EDELLINEN RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA.

Kohta 11: Vastuunrajoitus

ANYREC EI OLE VASTUUTTA TUOTTEEN SISÄLTÖSTÄ TAI MISSÄÄN SEN OSISTA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN SITÄ SISÄLTÄVÄT VIRHEET TAI PUUTTIMUKSET, VALTAUS, RIKKOMISET, JULKAISUUSKUVIEN LOKKUMUKSET, JULKAISUUSKUNTALUOKKUVAKUUTUS YKSITYISYYDEN SUOJA, MORAALISET OIKEUDET TAI LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN ILMAISEMINEN. ANYRECIN KOKONAISVASTUU EI MITÄÄN YLITÄ TUOTTEESTA MAKSETTUA TODELLISIA HINTAA.

(JOS TUOTTEE ON ALOTETTU UHALALLE, MAHDOLLISELLE TAI TODELLISELLE TOISTEN OIKEUDEN LOUKKAAMISESTA VAATIMUKSESTA, JOSTA JOKAINEN VOI OLLA VASTUUSSA, KÄYTTÖOIKEUSSAAJA TEKEE VÄLITTÖMÄSTI JA KOHTUELLISET PYÖRINNÄT TUOTTEEN KÄYTTÖÄ UUDELLEEN LOPETAMISEKSI. ). ANYREC SAATTAA TOIMITTAA KÄYTTÖOIKEUSSÄÄNNÖN HALLINTALAITTEELLE KORVATA TAI PÄIVITETTYN TAI MUUTETUN TUOTTEEN ILMAISEKSI. TÄLLÄ TILANTEESSA ANYREC EI OLE MUITA VASTUUTTA SINUA KOHTAAN.

Osa 12: Vientivalvonta

Yhdysvallat valvoo tuotteiden ja tiedon vientiä. Sitoudut noudattamaan tällaisia rajoituksia etkä vie tai jälleenvie tuotetta maihin tai henkilöihin, jotka ovat kiellettyjä vientivalvontalakien mukaan. Lataamalla Tuotteen hyväksyt, että et ole maassa, jossa tällainen vienti on kielletty, tai olet henkilö tai yhteisö, jolle tällainen vienti on kielletty. Olet vastuussa tuotteen tuontia, vientiä tai jälleenvientiä koskevien paikallisen lainkäyttöalueesi lakien noudattamisesta.

Kohta 13: Verot

Olet vastuussa kaikkien Tuotteen lisenssiin liittyvien myynti-, käyttö- ja vastaavien verojen maksamisesta.

Kohta 14: Irtisanominen

Rajoittamatta muita oikeuksia, AnyRec voi irtisanoa tämän Sopimuksen, jos et noudata tässä esitettyjä ehtoja. Siinä tapauksessa sinun on tuhottava kaikki hallussasi olevat Tuotteen kopiot.

Osa 15: Sekalaista

ANYREC EI SALLI SINUA KÄYTTÄÄ TUOTETTAMME MITÄÄN, JOKA RIKKAA PAIKALLISIA LAKIA TAI LOUKKAA MINkään OSAPUOLEN OIKEUDET TAI IMMATERIAALISTA OMAISUUSTA. JOS KÄYTÄT OHJELMISTOJAMME LAITON TOIMINTAAN TAI LOUKKAAT TOISTEN OIKEUKSIA, SEURAAVA TULOS ON OMALLA VASTUULLASI. JOS ET OLE ERILAISIA TÄMÄN KOHTEEN KANSSA, ÄLÄ ASENNA JA/TAI KÄYTÄ OHJELMISTOTUOTETTA.

Nuoret eivät saa käyttää AnyRecin palveluita laittomien, säädytöntä, pornografisten tai muiden yleisen järjestyksen ja moraalin loukkausten sisällön selaamiseen.

Lain sallimissa rajoissa lopullinen tulkinta on jätetty meidän harkintamme. Jos sinulla on kysyttävää tästä EULA:sta tai jos haluat jostain syystä ottaa yhteyttä AnyReciin, ota meihin yhteyttä: support@anyrec.io